Klapý (zamek)

Czytaj Dalej

Funkcje Zamku Królewskiego w Warszawie w okresie międzywojennym

Zamek Królewski jest niewątpliwie jednym z najbardziej imponujących zabytków w Warszawie. Został wzniesiony w latach 1598-1619, zaprojektowany przez włoskich architektów Giovanniego Trevano, Giacomma Rodondo i Mattea Castelli, na rozkaz ówczesnego króla Polski Zygmunta III Wazę. Od tego czasu to właśnie...

Społeczeństwo feudalne - Zamek i władza

Osłabienie władzy królewskiej powodowało, że zamek feudała stał się centrum władztwa terytorialnego. Określone też było terytorium (często drogą walk). Panowie feudalni świeccy i duchowni otrzymywali od władcy tzw. immunitet, który zwalniał ich dobra w całości lub części od świadczeń na rzecz...

Co to jest zamek lontowy?

Prowadzenie walki z tlącym się lontem trzymanym w ręku było niewygodne, czasami wręcz nie­możliwe. Pod koniec XV wieku wprowadzono do użytku prosty, niemniej jednak dosyć skuteczny mechanizm zapalający, pozwalający wyelimino­wać te niedogodności. Dźwignię wygiętą w kształ­cie litery S montowano...

Co to jest zamek kołowy?

Obsługa muszkietu z zamkiem lontowym wyma­gała użycia obu rąk. Wyposażono go w podpórkę oraz kolbę, którą przyciskano do ramienia, co miało stabilizować broń. Pierwsze pistolety pojawiły się wraz z wprowadzeniem zamka kołowego. Kon­strukcja ta eliminowała lont. Zamek kołowy dzia­łał podobnie...

Co to jest zamek skałkowy?

W końcu XVI wieku pojawiła się nowa konstruk­cja - zamek skałkowy. Naciśnięcie języka spusto­wego powodowało uderzenie kawałka pirytu w me­talową płytkę, dzięki czemu powstawały iskry zapalające proch w panewce. Na początku XVII wieku zamek ten został udoskonalony - piryt za­stąpiono...

Zamek Glamis

Nieco inny charakter ma historia związana z zam­kiem Glamis w Szkocji, znanym między innymi z tego, że to właśnie tu urodziła się Elżbieta - bry­tyjska Królowa Matka. Pewnej sobotniej nocy około 600 lat temu Patryk, książę Strathmore, grał w karty z lordem Crawfordem. Zbliżała się północ i...

ZAMEK KANIOWSKI. Powieść, powieść poetycka S. Goszczyńskiego

ZAMEK KANIOWSKI. Powieść, powieść poetycka S. Goszczyńskiego, powst. 1826-27, fragm. ogł. w „Dzienniku Warsz." 1827-28, całość wyd. w Warszawie 1828. Temat zaczerpnął poeta z „tradycji o koliszczyźnie", tj. z krążących po Ukrainie przekazów lud. o powstaniu hajdamackim 1768; wykorzystał w nowy...

ZAMEK

Urządzenie do zamykania drzwi, szaf, skrzyń, przewodu lufy broni palnej itd.; od czasownika zamykać; na wzór nm. Schloss 'zamek u drzwi; zamek, pałac', w XVI w. znaczenie rozszerzone także i na 'warowne budowle będące rodzajem twierdzy'; zamek, jako siedziba obronna pana feudalnego, rozwinął się w okresie...

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ZAMKI FEUDALNE

 

Większość jednakże siedzib feudalnych znajdowała się zazwyczaj poza obrębem miast.

Każdy, nawet najdrobniejszy pan feudalny, starał się posiadać podówczas swój własny zamek. A że nie brakło wśród nich ludzi trudniących się rozbojem i grabieżą, te warowne gniazda przekształcały się często...

OSAKA, OBLĘŻENIE ZAMKU 1614-1615

Po

bitwie pod SEKIGAHARĄ młodociany Hi-deyori (1598-1615) zamieszkał z matką w wielkim zamku zbudowanym w 1583 w Osace przez jego ojca, Toyotomi Hideyo-shiego (1536-1598) poprzedniego rzeczywis­tego władcę Japonii. Urzędujący szogun, Tokugawa lyeyasu (1542-1616), początkowo pozostawał z Hideyori w...

Wieńcowa konstrukcja, blokowa, blok - hauzowa, na węgieł, wieńcówka, na zamek, na zrąb, zrębowa

System drewn. konstrukcji z poziomych bali, ułożonych jeden na drugim, tworzących tzw. zręby, połączonych na narożnikach (—» węgły) w zamknięty wieniec (tzw. izba konstrukcyjna); występuje najpowszechniej w ścianach budynku, w konstrukcjach inżynierskich (np. —> izbice mostów) i obronnych (wczesnohist...

Zamek

1) zamknięty zespół elementów obronnych,jak wały, mury, baszty itp. oraz zabudowań mieszkalnych.

Z. wznoszono najczęściej dla przedstawicieliwładzy centr. - starostów, burgrabiów; na ziemiachpoi. od 2 poi. XIII w. Najczęściej budowano z. z kamienia,cegły, niekiedy też drewn.

W 2 poł. XV w...

Zamek ślusarski

Wyrób kowalsko-ślusarski,wykonywany z żelaza lub stali, czasami w ozdobnejformie z dekoracją mosiężną, brązową lub miedzianą(szczególnie w okresie baroku, służący do zamykaniadrzwi, bram, skrzyń, mebli itp.

Z.ś. stosowano wstarożytności i wczesnym średniowieczu (świadczą otym wykopaliskowe...

Zamek

Popularny motyw baśniowy; zamki często stoją w środku zaczarowanych lasów lub na zaklętych górych; najczęściej zamek symbolizuje (przede wszystkim wtedy, kiedy ukazany jest jako jasny i oświetlony) sumę i spełnienie wszystkich pragnień zwróconych ku rzeczom pozytywnym. Czarny i pusty zamek może być...

Zanim Papkin dotarł do zamku Cześnika.

- Wujku Papkinie, wujku Papkinie !! – zawołały dzieci Klary i Wacława - Co się stało ?? – odkrzyknął im Papkin - Opowiedz nam co się stało, zanim przyjechałeś do zamku wujka Cześnika !! – zapytały - Dobrze dzieci. – zgodził się Papkin - Było to bardzo dawno temu ... no może nie tak dawno, bo stary nie jestem, ale nie było to wczoraj. Zakochany byłem wtedy w pewnej pięknej księżniczce. Jej ojciec powiedział mi, że gdy przyniosę mu głowę ówczesnego smoka,

Zamek Karpień

I – Lokalizacja i opis zamku. II - Historia. III - Legendy, które krążą o zamku Karpień. Rozdział I Zamek został wzniesiony na Karpowskiej górze, której szczyt wynosi 775 m. Zamek leży w dawnej wsi Karpno na wschód od Lądka Zdroju. Pierwotnie wieś istniejąca w tym miejscu nosiła nazwę „Crafczdyorf” i po raz pierwszy wymieniona została już w dokumencie z 1346r., jako należąca do zamku Karpień. Od XVI do połowy XVIII w. liczba mieszkańców wsi ...

Zamek

Zamek był warowną budowlą mieszkalną, przeważnie murowaną [1]. Pierwsze zamki pojawiły się w epoce Karolingów, jeszcze przed odnowieniem Cesarstwa Rzymskiego na zachodzie przez Karola Wielkiego w IX w. Ówczesne zamki były zwykłymi warowniami, zbudowanymi z drewna i usytuowanymi na wzgórzach lub sztucznie przygotowanych nasypach. Otaczane były palisadą, a z czasem fosą. Już od X wieku budowa zamków zaczęła się rozwijać: mury stawały się coraz wyższe, a fosy głębsze; ...

Kaplica Trójcy Św. na zamku Lubelskim

Wstęp Nad lubelskim wzgórzem zamkowym od wieków góruje smukła sylwetka gotyckiej świątyni. Królewska Kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej jest zabytkiem jedynym w swoim rodzaju, harmonijne łącząc elementy wzajemnie się uzupełniających dwu wielkich kultur europejskiego średniowiecza. Zbudowana przez Kazimierza wielkiego a ozdobiona malowidłami ściennymi przez Władysława Jagiełłę jest przykładem połączenia architektury łacińskiego gotyku zachodniej Europy i ...

Opis historii zamku w Dębnie.

Zamek w Dębnie jest zdecydowanie najciekawszym w Małopolsce przykładem późnogotyckiej rezydencji rycerskiej, zatracającej swe walory obronne na rzecz funkcji reprezentacyjnych. Badania archeologiczne dowiodły, iż obecna budowla powstała w miejscu wcześniejszej, warownej siedziby drewniano-ziemnej, której początki sięgają drugiej połowy XIII w. Wystawiono ją na planie owalu (30 x 60 m) i otoczono systemem fortyfikacyjnym złożonym z ziemnego wału i fosy. Można przypuszczać,

Zamek Tarnowski na Górze Św. Marcina

W ZAŁĄCZNIKU PEŁNA PRACA WRAZ Z OBRAZKAMI Tarnowski Zamek Na Górze Sw. Marcina Tarnowski zamek który przez ogół czasu oraz przez ingerencje ludzi zamienił się w ruiny położony jest około 2,5 km w linii prostej od centrum miasta, na wzniesieniu które króluje nad Tarnowem, a mianowicie Górze Św. Marcina (384 m n.p.m.) w pobliżu Tarnowca. Z tego właśnie powodu w starszych książkach czy też albumach ruiny umiejscawiane są w tej właśnie wsi. W swoim okresie ...