Klany szkockie

Klany szkockie

Czytaj Dalej

Wizja społeczeństwa obywatelskiego w myśli społecznej Szkockiego Oświecenia

Szkockie Oświecenie stanowi przełom w refleksji nad społeczeństwem obywatelskim. Idea społeczeństwa obywatelskiego ma, więc w Szkockim Oświeceniu charakter wielowymiarowy, jednak wymiar moralny (etyczny) wydaje się być najważniejszy.

REID I SZKOŁA SZKOCKA

Była głoszona przez szkockich uczonych i poczynając od 1770 roku opanowała uniwersytety szkockie, toteż bywa nazywana także „szkołą szkocką". Filozofia szkocka miała dwa punkty oparcia: zdrowy rozsądek i introspekcję; Reid kładł nacisk na pierwszy, jego zaś następcy - na drugi.

Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

Jednak większość ludów posiada nieparzystą liczbę klanów, której nie można sprowadzić do dwudzielnej czy jakiejkolwiek innej zasady numerycznej.

Pokrewieństwo - Klan i rodzina

Całość krewnych klasyfikacyjnych obejmuje klan istotnego rodzica plus klan nieistotnego rodzica plus inne klany związane z jednostką przez małżeństwo lub inne formy pokrewieństwa.

KLAN

Patriarchalny związek rodowy u Celtów (Irlandczyków i Szkotów) z silną władzą naczelnika (przeżytki organizacji klanowej zachowały się, zwł. na Podgórzu Szkockim, jeszcze w XIX w.

ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1079-1080.

Mimo że w 1072 król Szkocji Malcolm III Canmore (zm. 1093) złożył hołd Wilhel­mowi I Zdobywcy (patrz wilhelma i zdo­bywcy najazd na szkocję 1091-1093), nie udało się wymusić pokoju na północ od rzeki Tees w Yorkshire. Malcolm III szukał pretekstu do najazdu na Anglię i zawład­nięcia spornymi...

ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1214-1216

Aleksander najechał północną Anglię nękając stronników Jana i przy okazji pokonując ostatnich celtyckich pretendentów do szkockiego tronu.

ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1482.

Anglicy przed opuszczeniem Szkocji odzyskali jeszcze Ber-wick (patrz szkocka wojna 1314-1328). Patrz także baro­nów szkockich bunt 1488.

ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1513

Królem szkockim został syn Jakuba, Jakub V (1512-1542), wówczas roczne dziecko, który później pra­wie przez 30 lat prowadził uciążliwą wojnę przygraniczną.

ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1542-1549

Przymierze zawarte w 1547 ze szkockimi dysydentami zawiodło, ale w 1547 Anglicy rozbili Szko­tów w bitwie pod Pinkie Cleugh.

ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1559-1560

Kościół szkocki (prezbiteriański) miał od tej pory zapew­nione warunki do swobodnego rozwoju.

BARONÓW SZKOCKICH BUNT 1488.

Król Szkocji Jakub III (1452-1488), upokorzony pod Lauder w 1482 (patrz angielsko-szkoc-ka wojna 1482), nadal nie cieszył się popu­larnością. W 1488 został ponownie zwycię­żony przez Archibalda „Czerwonego" Dou-glasa (1449-1514), a jego syn dostał się w ręce wspólników Archibalda. Po nieuda­nych próbach...

CROMWELLA KAMPANIA SZKOCKA 1650--1651

Szkoci, którzy wydali Anglikom (1646) króla Karola I (1600-1649) (patrz angielska wojna domowa druga 1648--1651), byli wstrząśnięci jego egzekucją (w Whitehall, w Londynie, 1649). Archibald Campbell markiz Argyll, przywódca Szko­tów, w 1649 proklamował syna Karola I kró­lem Karolem II (1630-1685). W 1650...

SZKOCKA WOJNA 1295-1296.

Następcą króla Szkocji Aleksandra III (zm. 1286) została jego wnuczka Małgorzata, księżnicz­ka norweska, która miała poślubić syna króla Anglii Henryka III. Małgorzata zmarła w 1290 w czasie podróży z Norwegii, a po jej śmierci o tron Szkocji rywalizowali Robert Bruce (1274-1329) i Jan Balliol...

SZKOCKA WOJNA 1314-1328.

W 1314 szkockie wojska pod wodzą Roberta Bruce'a (1274-1329) dokonywały częstych najazdów na Anglię (patrz bannockburn, bitwa pod bannockburn 1313-1314).

SZKOCKA WYPRAWA DO IRLANDII 1315--1318

Domnal O'Neill, król Tyrone, we­zwał Szkotów na pomoc przeciw Anglikom, przekazując swe prawa do tronu Edwardowi Bruce (zm. 1318), bratu i następcy króla Szkocji Roberta (1274-1329), który w 1315 wylądował w Irlandii, na czele 6000 wojska. Uzyskawszy poparcie irlandzkich mieszkań­ców Connaught i zachodniego...

SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII DE GUISE 1559-1560

W 1560 na mocy traktatu z Edynburga wszystkie wojska obce wyco­fały się ze Szkocji, a w kraju religią panującą został protestancki Kościół szkocki z Kno-xem na czele.

SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII, KRÓLOWEJ SZKOTÓW 1567-1568

Tajem­nicze morderstwo lorda Henryka Darnleya (1542-1567), męża Marii, królowej Szkotów (1542-1587), którą posądzano o owe zabój­stwo, spowodowało oburzenie protestantów, i kosztowało Marię utratę korony. Jej nie­spodziewane, zawarte zaledwie w trzy mie­siące później, małżeństwo z Jamesem Hep-burnem...

Kościół angielski i szkocki

Kościół szkocki miał długo jedną metropolię, obejmującącztery biskupstwa i podległe wprost Stolicy Apostolskiej arcybiskupstwo w Glasgow, które dopierow 1947 roku zostało drugą metropolią.

Ptaki - WIELKI KLAN GRZEBIĄCYCH

Grzebiące, która są rzędem bardzo starym, występują na całym świecie z wyjątkiem Polinezji i Antarktydy. Gatunki, składające się w liczbie 285 na ten rząd. różnią się między sobą wielkością i kształtem: najmniejsze ważą 45 g. największe 11 kg. Są to ptaki naziemne z krótkimi dziobami...