Klan (serial telewizyjny)

Czytaj Dalej

Sponsoring telewizyjny

 

Sponsorowanie telewizyjne – współfinansowanie w sposób bezpośredni lub pośredni produkcji i/lub emisji programów telewizyjnych w celu rozpowszechniania nazwy firmy, znaku towarowego lub produktu sponsora.

 

Rodzaje sponsoringu telewizyjnego:

Sponsorowanie finansowe

Sponsorowanie...

Reklama telewizyjna

 

Za początek ery telewizji można uznać lata pięćdziesiąte XX wieku, kiedy to telewizja z ciekawostki technicznej przekształciła się w instytucję społeczną. Ponieważ uwadze reklamodawców nie umknął fakt, iż miliony widzów zaniechało gry w brydża, wypadów do kina, a nawet spotkań...

Zalety reklamy telewizyjnej

 

Silne oddziaływanie na podstawowe zmysły: wzrok i słuch. Ponieważ zdecydowana większość odbiorców to wzrokowcy, więc re­klama telewizyjna jest stosunkowo łatwo zapamiętywalna.

Szeroki zasięg w dotarciu do większości grup docelowych. Po­nad 98% Polaków ogląda telewizję...

Wady reklamy telewizyjnej

 

Wysokie koszty emisji. Mimo, że koszty dotarcia mogą być stosunkowo niskie, to koszt emisji w stacjach ogólnopolskich jest na tyle wysoki, że na taką reklamę stać tylko firmy zamożne, z dużymi budżetami reklamowymi.

Wysokie koszty produkcji spotu telewizyjnego.

Duża liczba...

Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

Jednak większość ludów posiada nieparzystą liczbę klanów, której nie można sprowadzić do dwudzielnej czy jakiejkolwiek innej zasady numerycznej.

Pokrewieństwo - Klan i rodzina

Całość krewnych klasyfikacyjnych obejmuje klan istotnego rodzica plus klan nieistotnego rodzica plus inne klany związane z jednostką przez małżeństwo lub inne formy pokrewieństwa.

Studia radiowe i telewizyjne

W niektórych studiach nagrywa się zarówno audy­cje publicystyczne, jak i muzyczne. Bywa, że jeden koniec takiego studia jest wykończony powierzch­niami stosunkowo twardymi, zapewniającymi dobry pogłos dla muzyki, podczas gdy drugi koniec wyłożony jest materiałami pochłaniającymi dźwię­ki, co daje...

Jak działa kamera telewizyjna?

W typowej kamerze kolorowej światło jest roz­dzielane na trzy barwy podstawowe: zieloną, czerwoną oraz niebieską, które formują oddzielne obrazy w trzech lampach analizujących. Sygnały elektryczne odpowiadające trzem kolorom (chrominancja) są uzupełniane informacją o jasności (luminancja) i...

Zapis obrazu telewizyjnego

We wczesnym stadium rozwoju telewizji obraz można było transmitować i odbierać wyłącznie „na żywo". Ze względu na częstotliwość zmian syg­nału wizyjnego nie istniała metoda jego zapisu na żadnym nośniku - w przeciwieństwie do kamery filmowej kamera telewizyjna nie wytwarzała serii...

MARKETING TELEWIZYJNY BEZPOŚREDNIEJ REAKCJI

Zarówno telewizja sieciowa, jak i kablowa, jest rozwijającym się nośnikiem marketingu bezpośredniego. Telewizja, dla wspierania zbytu produktów może być użyta na dwa sposoby. Pierwszym jest zastosowanie reklamy bezjx>śred niej reakcji. Osoby specjalizujące się w tej dziedzinie prezentują na antenie...

KLAN

Patriarchalny związek rodowy u Celtów (Irlandczyków i Szkotów) z silną władzą naczelnika (przeżytki organizacji klanowej zachowały się, zwł.

Kwestionariusz „Odczucia konsumentów w odniesieniu do roli kobiety w reklamie telewizyjnej”

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Aby wypełnić kwestionariusz bardzo proszę napisać w komentarzach odpowiedzi. Z góry bardzo dziękuję. Celem bania jest wyodrębnienie roli kobiety, jaką odgrywa w reklamie telewizyjnej i jak odbierana jest ona przez konsumentów w stosunku do ich wieku i statusu społecznego. Wyniki tych analiz pragnę wykorzystać w pracy licencjackiej poświęconej temacie „TYPOLOGII WIZERUNKU KOBIET W POLSKIEJ ...

Gatunki telewizyjne - według modelu stosowanego w latach 70 tych w USA

Program dnia powstaje w wyniku manipulacji wielkich sieci, które starają się wygrać własne atuty i zarazem niezbyt ucierpieć od programów – atutów przeciwników. Wiadomo na przykład, że program cieszący się powodzeniem zapewnia większą widownię programowi następnemu, a nawet dalszym. Dostosowanie się do lepszych i gorszych programów konkurentów, do gatunków widowisk jakie nadają o określonej porze wymaga więc przemyślanej taktyki. Taktyka ta podporządkowana jest ...

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania

Patologia społeczna w mass mediach a uzależnienie jako telewizyjny centryzm na tle woli jako zdolności do świadomego i zamierzonego działania Media stały się nieodłącznym elementem życia niemal każdego człowieka. Informują one nas codziennie o najważniejszych wydarzeniach ze świata a także dostarczają niezbędnych informacji o lokalnych zjawiskach i problemach. To także za ich pośrednictwem, możemy poznać interesujące nas zjawiska oraz wydać na ich temat odpowiednią ...

Wartości w serialach i ich znaczenie społeczne

By mówić o wartościach, należy uprzytomnić sobie znaczenie owego pojęcia. Występujące w literaturze spory o stworzenie ogólnej definicji wartości wskazują na duże zróżnicowanie kryteriów opisu tegoż pojęcia. Dla każdego oznacza ona bowiem coś innego. Dla jednych wartościami są wszystkie przedmioty i przekonania o nienormatywnym charakterze, determinujące względnie podobne przeżycia psychiczne i działania jednostek, dla drugich są to wszystkie przedmioty pożądania,

HSSI (High Speed Serial Interface)

HSSI (High Speed Serial Interface) - szybki interfejs szeregowy dla telekomunikacyjnych łączy cyfrowych o podstawowej przepływności do 52 Mb/s (SONET). Opisany w standardzie EIA definiuje łącze między urządzeniem końcowym DTE dla danych a urządzeniem komunikacyjnym DCE - z zastosowaniem techniki...

SLIP (Serial Line Internet Protocol)

SLIP (Serial Line Internet Protocol) - rzadziej obecnie stosowana wersja protokołu komunikacyjnego warstwy sieciowej Internetu, zastępowana stopniowo przez bardziej efektywny protokół PPP. Protokół SLIP używany do współpracy z siecią Internet przez starsze i wolniejsze modemy działające do szybkości...

USB (Universal Serial Bus)

USB (Universal Serial Bus) - standard interfejsu szeregowego urządzeń cyfrowych i powszechnego użytku oraz komputerów klasy PC dla transmisji izochronicznej (audio, wideo), wypierający tradycyjnie stosowany interfejs RS 232 C. Pierwotna szybkość przesyłania informacji wynosząca 12 Mb/s została w kolejnej...

REKLAMA TELEWIZYJNA

Rodzaj reklamy wykorzystującej telewizję jako medium przekazu informacji.Cechuje się największym zasięgiem i siłą społecznego oddziaływania. Połączenieruchu, dźwięku i barwy stwarza bardzo duże możliwości wiernego oddania cechproduktu wraz z jego charakterystyką funkcjonalną i/lub symboliczną...