Klan MacKenzie

Klan MacKenzie

Czytaj Dalej

Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

Jednak większość ludów posiada nieparzystą liczbę klanów, której nie można sprowadzić do dwudzielnej czy jakiejkolwiek innej zasady numerycznej.

Pokrewieństwo - Klan i rodzina

Całość krewnych klasyfikacyjnych obejmuje klan istotnego rodzica plus klan nieistotnego rodzica plus inne klany związane z jednostką przez małżeństwo lub inne formy pokrewieństwa.

KLAN

Patriarchalny związek rodowy u Celtów (Irlandczyków i Szkotów) z silną władzą naczelnika (przeżytki organizacji klanowej zachowały się, zwł.

MACKENZIE Sir Alexander

(wym. mekęnzy), ok. 1764-1820, Kanadyjski kupiec futrzany i podróżnik-badacz; ur. Szkocji, w 1774 przyjechał z rodzicami do Nowego Jorku; w Montrealu ok. 1779 zatrudniony w przedsiębiorstwie handlu futrami; w 1788, jako wspólnik futrzarskiej North West Company, zarządzał ważnym okręgiem futrzarskim...

Ptaki - WIELKI KLAN GRZEBIĄCYCH

Grzebiące, która są rzędem bardzo starym, występują na całym świecie z wyjątkiem Polinezji i Antarktydy. Gatunki, składające się w liczbie 285 na ten rząd. różnią się między sobą wielkością i kształtem: najmniejsze ważą 45 g. największe 11 kg. Są to ptaki naziemne z krótkimi dziobami...

FRASER Alexander Mackenzie (1756 - 1809), gen. ang.

Od 1778 w służbie wojsk., 1794-1796 walczył w Holandii. 1802 gen. bryg., brał udział w odwrocie gen. Moore’a do La Coruni i dowodził dyw. Uczestniczył w ekspedycji na wyspę Walcheren, gdzie zm. na febrę.