Klan Gordon

Klan Gordon

Czytaj Dalej

Metoda synektyczna (metoda Gordona)

 

Metoda ta stworzona w 1961 r polega na twórczym łączeniu w całość elementów wcześniej rozproszonych , zaliczonych do innych dziedzin, lub związanych z innymi procesami. . Zasadą myślenia synektycznego jest twórcze i niestandardowe podejście do problemu polegające na świadomym i celowym negowaniu...

Pokrewieństwo - Klany, połowy i klasy krewnych

Jednak większość ludów posiada nieparzystą liczbę klanów, której nie można sprowadzić do dwudzielnej czy jakiejkolwiek innej zasady numerycznej.

Pokrewieństwo - Klan i rodzina

Całość krewnych klasyfikacyjnych obejmuje klan istotnego rodzica plus klan nieistotnego rodzica plus inne klany związane z jednostką przez małżeństwo lub inne formy pokrewieństwa.

POGLĄDY THOMASA GORDONA

Gordon wywodzi z psychologii humanistycznej, przyjmując za nią koncepcję człowieka; opiera ją na teorii stosunków międzyludzkich, przykładając szczególne znaczenie do zasad komunikacji interpersonalnej; występuje przeciwko stosunkom władzy, posługiwania się siłą i lękiem w kontaktach z innymi ludźmi, w tym szczególnie z dziećmi; wychodzi z założenia, że podstawową przyczyną konfliktów jest posługiwanie się przez ...

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Cel wychowania, wg. Gordona

Potwierdzeniem tej tezy są słowa samego Gordona, by wychowanek stał się „tym, czym stać się może, choćby to było bardzo różne od rodziców, albo od przedstawionych mu przez rodziców wzorów.

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Blokady komunikacji wg. Gordona

Nakazywanie, komenderowanie, polecanie. Przykład: „Przestań się użalać i weź się do roboty!”.

Ostrzeganie, groźba: „Jeżeli nie będziesz dużo pracował, nie masz co marzyć o dobrych stopniach w tej klasie”.

Moralizowanie, głoszenie kazań: „Wiesz dobrze, że z chwilą, gdy...

POGLĄDY THOMASA GORDONA - Mity dotyczące dzieci i wychowawców

Mity dotyczą także wychowawców, zdaniem Gordona odnoszą się one do następujących kwestii.

KLAN

Patriarchalny związek rodowy u Celtów (Irlandczyków i Szkotów) z silną władzą naczelnika (przeżytki organizacji klanowej zachowały się, zwł.

Synektyka Gordona

Gordon utrzymuje, że myślenie grupowe zawsze przewyższa myślenie indywidualne.

GEORGE GORDON BYRON

Juliusz Żuławski   GEORGE GORDON BYRON 1809 English Bards and Scotch Reviewers   1812 Wędrówki Childe Harolda 1813 Giaur; Narzeczona z Abydos 1814 Korsarz; Lara; Jacqueline 1816 Oblężenie Koryntu 1817 Manfred 1818 Beppo 1819 Mazeppa 1824 Don Juan

ALLPORT GORDON WILLARD

Theories of Personality, NY 1957, 257-295; Gordon Willard A.

BYRON GEORGE GORDON

ur. 22 I 1788 w Londynie, zm.19 IV 1824 w Missolungi (Grecja), Ang. poeta i dramaturg,czołowy przedstawiciel drugiego pokolenia ang. romantyków.

Pochodził ze szkockiej zubożałej rodziny ziemiańskiej. Uczyłsię w Aberdeen, Dulwich i Harrow, 1 8 0 5 - 0 8 studiował w Cambridge.

Wydany wówczas I tomik poezji...

GORDON FRANCISZEK CR

ur. 25 VIII 1860 w Tryszczyniuk. Bydgoszczy, zm. 13 II 1931 w Chicago, polonijnydziałacz kośc. i nar., red. i wydawca.

Do Stanów Zjedn.wyjechał 1881; teologię studiował w Kolegium Zmartwychwstańcóww Kentucky, a nast. na Gregorianum w Rzymie,gdzie 1886 złożył śluby zak. i 1889 przyjął święcenia k a p...

GORDON Adam (1833 - 1870)

Gordonprzeprowadził się do Brighton, niedaleko Melbourne. Gordon popadł w stan głębokiej depresji.

Recenzja książki E. E. Gordona „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci”

Edwin Elias Gordon jest emerytowanym profesorem Temple University w Filadelfii i University of South Carolina, jednym z bardziej znanych psychologów i pedagogów muzyki. Na to pytanie Gordon odpowiada właśnie w pracy „Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci”.

Thomas Gordon "Wychowanie bez porażek"

Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek” Książka Thomasa Gordona "Wychowanie bez porażek" wydana w 1970r. W książce " Wychowanie bez porażek" Thomas Gordon przedstawia metodę aktywnego słuchania.

"Wychowanie bez porażek" Thomas Gordon

Thomas Gordon ? Thomas Gordon w książce ?

Recenzja książki T. Gordona "Wychowanie bez porażek w praktyce. Jak rozwiązywać konflikty z dziećmi"

Gordon podkreśla, że w momencie, gdy rodzice nabywają wiedzę oraz umiejętności jak rozmawiać z własnymi dziećmi, doznają przemian we własnym myśleniu i zauważają swoje dzieci oraz ich, myślenie, zachowanie w całkiem nowym świetle.

Ptaki - WIELKI KLAN GRZEBIĄCYCH

Grzebiące, która są rzędem bardzo starym, występują na całym świecie z wyjątkiem Polinezji i Antarktydy. Gatunki, składające się w liczbie 285 na ten rząd. różnią się między sobą wielkością i kształtem: najmniejsze ważą 45 g. największe 11 kg. Są to ptaki naziemne z krótkimi dziobami...