KŁĄCZE

Podziemne, wieloletnie pędy o charakterze przetnwalnym. Wykazują nieograniczony wzrost wierzchołkowy. Często odgrywają rolę w rozmnażaniu wegetatywnym. Występują np. u narecznicy samczej, irysa.