Wyniosłość kłębu

Czyli kciuka a zarazem przestrzeń powięziową tworzą mięśnie. Najbardziej powierzchownie leży mięsień odwodziciel kciuka krótki, następnie mięsień zginacz kciuka krótki, obejmujący swymi dwiema głowami ścięgno mięśnia zginacza długiego, mięsień przeciwstawiacz kciuka i mięsień przywodziciel...

Zakażenie przestrzeni kłębu kciuka

Przestrzeń kłębu kciuka ma kształt trójkąta; podstawą trójkąta jest płetwa między kciukiem i palcem wskazującym.

Objawy

Rozwinięte zakażenie objawia się rozdęciem przestrzeni kciuka. Skóra staje się zaczerwieniona i zazwyczaj wyczuwa się chełbotanie. Ruchy kciuka i wskaziciela są żywo...

Kłąb

1. u dużych ssaków, wypukłość międzykarkiem a grzbietem utworzona przez wyrostkikolczyste pierwszych kręgów piersiowych.Przeprowadzając ocenę k. stawia się szczególniewysokie wymagania zwierzętom przeznaczonymdo szybkiego ruchu. U takich zwierząt pożądany jest k. wyraźny, daleko zachodzącyku tyłowi...