Kjell Johansson (tenisista stołowy)

Kjell Johansson (tenisista stołowy)

Czytaj Dalej

Test Thomsona (objaw łokcia tenisisty)

Wskazuje na obecność zespołu bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego.

Wykonanie: Pacjent jest proszony o nieznaczne wyprostowanie nadgarstka, zgięcie palców w pięść oraz wyprostowanie stawu łokciowego. Jedna ręka badającego fiksuje nadgarstek od strony dłoniowej, podczas gdy druga obejmuje...

Tenis stołowy

tenis stołowy; gra indywidualna o charakterze rekreacyjnym i znacznych wartościach rehabilitacyjnych. Swoistą formą jest -» t. s. niewidomych. W zawodach t. s. uczestniczą nawet najbardziej poszkodowani inwalidzi, np. z uszkodzeniem rdzenia kręgowego odcinka szyjnego grupa startowa inwalidów IV). Pierwsze...

Tenis stołowy niewidomych

tenis stołowy niewidomych; gra indywidualna o charakterze rekreacyjnym, wprowadzona do naszego kraju w 1980 r. W grze bierze udział dwóch zawodników; po krótkim przygotowaniu niewidomi mogą grać z osobami niedowidzącymi i widzącymi. Spotkanie składa się z trzech lub pięciu setów; set wygrywa zawodnik...

Góry Stołowe

Przez wąskie, kręte korytarze prowadzące wśród pięknie wymodelowanych form niekiedy trudno przecisnąć się z ple­cakiem. Przeważnie panuje tu półmrok, a po deszczach dość długo utrzymuje się woda.

Są jedynymi w Polsce górami płytowymi zbudowanymi z uło­onych na przemian warstw margli i piaskowców...

PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

Położony we wsch. części Gór Stołowych (Sudety Środkowe) przy granicy z Republiką Czeską. Pierwsze rezerwat przyrody usta­nowiono tu w 1938. Długoletnie starania doprowadziły do powołania parku krajobra­zowego w 1981 i parku narodowego w 1993 na powierzchni 6340 ha, z wy­łączeniem okolic Karłowa i...

SORTOWNIK STOŁOWY

SORTOWNIK STOŁOWY — maszyna do segregowanianasion na podstawie różnic ciężaruwłaściwego i elastyczności ziarna. Stosuje się godo oddzielania bd ziarna siewnego nasion owsika,nasion skiełkowanych lub porażonych chorobami.Sortownik jest zbudowany w postaci drewnianejskrzyni, nachylonej lekko do poziomu...

ŁOKIEĆ TENISISTY

Jest to choroba powodująca dużą bolesność palpacyjną i, bolesność przy ruchach nadkłykcia bocznego lub przyśrodkowego kości ramiennej. Choroba jest pochodzenia urazowego lub mikrourazowego i polega na zapaleniu ścięgna w miejscu przyczepu mięśni prostowników (nadkłykieć boczny) lub zginaczy...

Bark tenisisty (starszego wiekiem)

Przyczyną bolesnego barku tenisisty jest z reguły sumowanie się mikroura-zów związanych z tzw. ambitnym serwisem45. Należy przypomnieć, że przy energicznym serwisie dochodzi do wyhamowywania kończyny na krótkiej drodze (szybkość może dochodzić do 40 km/h!). Wyzwolone wówczas siły rozciągają...

Zespół bólowy bocznego przedziału stawu łokciowego (tzw. łokieć tenisisty)

W każdym przypadku bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego mamy do czynienia z objawem pierwszoplanowym.

I tak, może to być ból w rzucie głowy k. promieniowej, stawu ramienno-pro-mieniowego, nadkłykcia bocznego, czy w miejscu wejścia n. radialis posterior pod m. supinator. W rzadkich przypadkach...