Kizil Kule

Czytaj Dalej

Typy klimatów na kuli ziemskiej

Składniki klimatu :

temperatura powietrza

opady

wiatry

Czynniki klimatyczne ( geograficzne ) mające wpływ na kształtowanie się klimatu:

szerokość geograficzna

wysokość bezwzględna

rodzaj podłoża ( morze, ląd )

rzeźba, roślinność, pokrywa śnieżna i lodowa, prądy morskie

Klimat morski...

Gleby kuli ziemskiej

KULTUROZIEMNE GLEBY, klasa gleb przeobrażonych przez człowieka w wyniku intensywnej, racjonalnej gospodarki rolnej; pod wpływem głębokiej uprawy, silnego nawożenia, zabiegów agromelioracyjnych i in.

Ludność na kuli ziemskiej, urbanizacja, miasta

Funkcje miast: - administracyjna - przemysłowa - komunikacyjna - handlowa - kulturalna

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

1. Jezioro - to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie mają połączenie z morzem.

2. Typy genetyczne jezior

a) polodowcowe - powstałe na skutek akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodów i lodowców górskich.

b) morenowe - powstałe na skutek wypełnienia wodą zagłębień na...

Biomy kuli ziemskiej

Biom jest największą lodową jednostką biocenotyczną, w obrębie której przeważa jednolita forma życiowa roślinności, będąca w stanie względnej równowagi (klimaksu) i uwarunkowana klimatem, np. w biomie obszarów stepowych klimaksową roślinnością są trawy.

Podział na biomy w kontekście...

Biomy kuli ziemskiej - Tundra

Tundra to obszar bezleśny, ciągnący się pasmem wokół bieguna północnego. Charakteryzuje się surowym klimatem - długą i mroźną zimą oraz krótkim, chłodnym latem. Średnie temperatury stycznia w tundrach euroazjatyckich i amerykańskich wynoszą od -16 do -26 C, okresowo spadają nawet do -60, natomiast...

Biomy kuli ziemskiej - Tajga

Najbardziej na północ wysunięte lasy porastają olbrzymie przestrzenie półkuli północnej.

Biomy kuli ziemskiej - Lasy liściaste

Lasy liściaste rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika, np. na terytorium Australii i Ameryki Południowej. Rosną wszędzie tam, gdzie panuje łagodny, umiarkowany klimat i znajduje się dostateczna ilość wilgoci. Bardzo trudno...

Biomy kuli ziemskiej - Step

Step, czyli traworośla strefy umiarkowanej, występuje na średnich szerokościach geograficznych, gdzie panuje niedostatek wody, wynikający z małych nierównych opadów rocznych (250-450mm/rok). Lato jest suche i gorące, zima dość mroźna i śnieżna. Dobowe wahania temperatury powietrza i ziemi są duże...

Biomy kuli ziemskiej - Sawanna

Sawanna obejmuje obszary równin i okolic zwrotnikowych, porośniętych bujną roślinnością trawiastą ( o liściach ostrych i twardych ), z rzadko rozmieszczonymi drzewami bądź kępami drzew albo krzewów. To rzadkie i równomierne rozmieszczenie drzew jest skutkiem konkurencji o wodę, eliminującej drzewa...

Biomy kuli ziemskiej - Pustynie

Chociaż większość powierzchni lądu naszej planety porasta gęsta roślinność, to jednak na Ziemi istnieją obszary, które nie porośnięte rzadką roślinnością lub są jej całkowicie pozbawione. Rejony te nazywa się pustyniami i czasami spotyka się na nich fascynujące gatunki roślin i zwierząt...

Biomy kuli ziemskiej - Puszcza Tropikalna

Tropikalne lasy deszczowe są jednym z najstarszych i najbogatszych w gatunki środowisk naturalnych naszej planety. Chociaż zajmują zaledwie 6 procent powierzchni Ziemi, są środowiskiem życia ponad połowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt.

Lasy deszczowe tworzą głównie szerokolistne, wieczne...

Jakie obszary na kuli ziemskiej są najmniej, a jakie najbardziej zanieczyszczone

Najmniej zanieczyszczonym kontynentem jest Antarktyda (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 13208,983 km kw., 100%), trochę bardziej zanieczyszczonym obszarem jest Ameryka Północna (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 9077,418 km kw., 37,6%), trochę więcej zanieczyszczony jest teren...

Jakie czynniki kształtują klimat kuli ziemskiej?

Najważniejsze czynniki kształtujące klimat to temperatura oraz opady (deszcz, śnieg, deszcz ze śniegiem lub grad). Okresowe wahania temperatur oraz opadów także charakte­ryzują dany klimat. Na przykład klimat śródziem­nomorski, który występuje nie tylko nad morzem śródziemnym, lecz także w...

Jak pyły wulkaniczne wpływają na klimat kuli ziemskiej?

Powstało wiele teorii próbujących wyjaśnić zmiany klimatu na kuli ziemskiej. , do atmosfery otaczającej kulę ziemską przedostały się olbrzymie ilości pyłów, które zablokowały dostęp części promieni słonecznych do powierzchni Ziemi.

Jak „spłaszczyć" powierzchnię kuli przy tworzeniu map?

Gerhard Mercator zastosował odwzorowanie walcowe, które jest rzutem na płaską powierzch­nię owiniętą cylindrycznie wokół modelu kuli ziemskiej, stykającą sie z nią na całej długości równika. Zdjęcia satelitarne ilustrują także wpływ czynników atmosferycznych na kulę ziemską.

Kulenie

kulenie jest często zarazem karą zesłaną przez bogów z racji czyjegoś nieposłuszeństwa (Hefajstos kuleje, ponieważ stanął po stronie swej matki Hery przeciwko ojcu Zeusowi). W wierzeniach ludowych diabeł kuleje na jedną stopę, ponieważ z własnej winy został strącony z nieba.