Kizia, Mizia i Fizia

Czytaj Dalej

Komisja Lekarska do Spraw Inwali­dztwa i Zatrudnienia (KIZ)

Komisja Lekarska do Spraw Inwali­dztwa i Zatrudnienia (KIZ); zespół specjalistów działający w ramach -> Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego zadaniem jest orzekanie o inwalidztwie dla celów rentowych, rehabilitacji zawodowej i innych. Ko­misję tworzą: 2 lekarze, przedstawi­ciel wydziału zdrowia i...