Kiyovu Sport Kigali

Czytaj Dalej

Słówka - sport

  Der Ball – piłka die Sportant,-en – dyscyplina sportowa Sport treiben – uprawiać sport Treibst du Sport?

Sport.

Prawie, co czwarty Niemiec jest członkiem jakiegoś związku sportowego a część osób uprawia sport nie będąc zrzeszonym w żadnym klubie.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Definicja agresji

b) Związek między agresja, a aktywnością sportową – agresja jest jedną z 10 cech osobowości łączonych z sukcesem w sporcie – „mili faceci nie wygrywają” – jednak w stwierdzeniu tym należy uznać za czynnik przewodzący asertywność, a nie agresję.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Teorie agresji

Ocena frustracji agresji – frustracja może stać się głównym powodem agresji w sporcie, kiedy w momencie gry drużyna zaczyna przegrywać, szczególnie, gdy zawody mają duże znaczenie, lub jeżeli przegrywają niesprawiedliwie.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Czy sport nasila, czy redukuje agresję

a) Efekt widowni – o ile sport pomaga w rozładowywaniu agresji zawodników, to w kibicach jest jej powodem. Częściej ona występuje wśród kibiców sportów kontaktowych.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Redukowanie agresji

Należy je stosować u młodych sportowców, którzy nie zdążyli jeszcze uzyskać wzmocnień pozytywnych po zachowaniach agresywnych. Sport jest doznaniem katartycznym, czyli, ze długotrwały trening obniża chęć agresji.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Ponadto zawodnicy zorientowani na wygraną mają mniejsze motywy wewnętrzne do uprawiania sportu, niż ci, którzy uprawiają sport dla zabawy.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja w perspektywie humanistycznej

Jak pokazuje praktyka sportowcy często borykają się z kontuzjami, czyli ich potrzeba fizjologiczna nie jest zaspokojona, a to stanowi zaprzeczenie teorii potrzeb, gdyż ich potrzeba wyższego rzędu jest tak wysoka, że poświęcają potrzebę niższego rzędu.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja osiągnięć

Teoria potrzeby osiągnięć McClellanda i Atkinsona – jest związkiem między pragnieniem sukcesu, a lękiem przed porażką można to zobrazować w następującym równaniu – motywacja osiągnięć = pragnienie sukcesu – lęk przed porażką – wynika z tego, w celu osiągnięcia większej motywacji musimy bardziej...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Podejście poznawcze do motywacji

Wybitni sportowcy po doświadczeniu kilku porażek mogą również utracić motywację. Jeżeli ktoś jest urodzonym sportowcem jego skuteczność będzie większa na arenach sportowych, niż w szkole.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Definicje pobudzenia, lęku i stresu

Oba stany lękowe występują razem, na podstawie badań dowiedziono, że u sportowców objawy nasilają się im bliżej do zawodów.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Czynniki wywołujące lęk i stres

a) Czynniki sytuacyjne:

- znaczenie wydarzenia – im ważniejsze znaczenie osobiste tym jest dla nas ono bardziej stresujące.

- oczekiwania – zbyt duże oczekiwania wywołują silną presję, a co za tym idzie owocuje to większym lekiem. Może tez wystąpić reakcja odwrotna, gdy nikt nie interesuje się naszym...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między pobudzeniem i działaniem

Ocena teorii popędu – jest ona trafna w wyjaśnianiu dlaczego wyczynowi sportowcy radzą sobie lepiej w sytuacji współzawodnictwa, natomiast nowicjusze mają problemy w syknięciu ze spółzawodnictwem.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między lekiem, a wynikiem sportowym

Ocena modelu katastrofy – wykazał on, że lęk może pozytywnie oddziaływać na wyniki sportowca jeżeli towarzyszy mu optymalny poziom pobudzenia, oba czynniki na odpowiednim poziomie przyczyniają się do maksymalnej wydajności zawodników, gdyż wielu zawodników osiąga lepsze wyniki, gdy się o nie obawia, a nie tylko, gdy są pobudzeni.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Opanowywanie stresu

a) Techniki relaksacyjne – mają na celu obniżenie poziomu pobudzenia sportowców.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Natura postaw

c) Zastosowanie podejścia strukturalnego w sporcie: przekonania są stereotypowe, czyli bazują na uogólnieniach i generalizacjach. Poprzez dostarczanie większej liczby informacji można wpłynąć na uczucia wobec sportu.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Pomiar postaw

Przykład skali dyferencjały semantycznego: Sport jako doświadczenie społeczne: dobre 1 2 3 4 5 6 7 złe przyjemne 1 2 3 4 5 6 7 nieprzyjemne mądre 1 2 3 4 5 6 7 głupie c) Skala Thurstone`a – opiera się na skali Likerta jednak dodatkowo bierze pod uwagę to w jakim stopniu dane twierdzenie jest pozytywne lub negatywne.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Kształtowanie postaw wobec sportu

Presja ta będzie go zniechęcać, gdyż będzie się czuł, że jego wolność wyboru jest ograniczona, a sport z przyjemności przerodzi się w obowiązek.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Postawy wobec sportu i działalności sportowej

- Ocena TRA – jeżeli chcemy przewidzieć skłonności wobec sportu, musimy nie tylko znać postawy wobec sportu, ale również, społeczną aprobatę w danej grupie oraz okoliczności występujące w danej sytuacji.