Kiwi Mantella

Kiwi Mantella

Czytaj Dalej

Aktinidia chińska - kiwi

Poważnym mankamentem aktinidii chińskiej - kiwi jest duża wrażliwość roślin na mróz. Duża podatność kiwi na mróz oraz późny termin dojrzewania owoców sprawia, że jego uprawa w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo ryzykowna.

Kiwi brunatny

Kiwi brunatny (Apteryx australis) jest jednym z trzech gatunków rodzaju kiwi i należy do rzędu Apterygiformes i rodziny Apterygidae.

Kiwi

Kiwi, kiedy ucie­kają przed drapieżnikami, przeganiają rywali z tery­torium lub w czasie godów, potrafią na swych grubych, mocnych nogach szybko biegać w gęstym podszycie lasu. NIELOTY (KIWI) Istnieją trzy gatunki nielotów: nielot nakrapiany iĄpteryx haastii), nielot mały (A.

Kiwi brunatny [k. południowy] (Apteryx australis)

Kiwi, najmniejszy z bezgrzebieniowców, żyje w gęstych lasach Nowej Zelandii. Nozdrza kiwi otwierają się na końcu dzioba, co jest właściwością unikatową wśród ptaków.