Kitt Peak National Observatory

Czytaj Dalej

The National Gallery of London

The National Gallery was founded in 1824. It is situated on Trafalgar Square where the main entrance is. We were there in a third day of our trip. We could see one of the greatest collections of European painting in the world. During our tour through the gallery we were watching many different exhibitions of...

NATIONAL GALLERY

(wym. nasznl galry) Ang., 'Galeria Narodowa', w Londynie, jeden z najbogatszych na świecie zbiorów sztuki europ.; budynek Galerii na Trafalgar Square, w stylu gr., zbud. w 1832-38 William Wilkins; jej zaczątkiem było 38 obrazów z kolekcji J. J. Angersteina zakupionych w 1824; Galeria zawiera bogaty zbiór...

NATIONAL GALLERY OF ART

Ang., 'sztuki', w Waszyngtonie, jedna z najbogatszych galerii sztuki w USA, wchodząca w skład Smithsonian (zob.) Institution. Bezcenne zbiory malarstwa wł. XIV-XVIII, nm., flam., hol., ang., amer. i in.

National Identity in the Era of Globalization

National identity and globalization A nation is a human cultural and social community. In as much as most members never meet each other, yet feel a common bond. Members of a "nation" share a common identity, and usually a common origin, in the sense of history, ancestry, parentage or descent. A nation extends across generations, and includes the dead as full members. Past events are framed in this context: for example, by referring to "our soldiers" in conflicts which took place hundreds of ...

ANSI (American National Standards Institute)

Amerykański Instytut Standardów Krajowych, skupiający na zasadzie akredytacji ok. 300 branżowych komitetów normalizacyjnych. Komitet zajmujący się telekomunikacją ma symbol Tl i dzieli się na mniejsze grupy tematyczne. Grupa T1X1 zajmuje się hierarchią cyfrową i synchronizacją, grupa T1M1 -...

NTSC (National Television System Committee)

NTSC (National Television System Committee) - standard telewizji kolorowej stosowany (od 1941 r.) głównie w Ameryce Północnej (także w Meksyku i Japonii), używający do prezentacji telewizyjnego obrazu 525 linii poziomych (z przeplotem półobrazów co 30 Hz), zmienianego z częstotliwością 60 Hz. Stanowi...

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio)

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) - metoda obiektywnej oceny jakości obrazów, zwłaszcza sekwencji wizyjnych.