Kitel (odzież ochronna)

Kitel (odzież ochronna)

Czytaj Dalej

SS - (Schutzstaffeln - Sztafety Ochronne NSDAP)

Sztafety Ochronne NSDAP zostały utworzone w 1923 r. pod nazwą Stabswache (ochrona sztabu) jako oddziały straży partyjnej. Rozwiąza­ne po nieudanym puczu w Mona­chium 9 listopada 1923 r., odrodziły się wraz z podjęciem działalności przez NSDAP w 1925 r. pod nazwą SS, początkowo podporządkowane SA. Od...

Funkcje (funkcja ochronna) prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym

Określenie funkcji prawa według teorii prawa:

a) Funkcje podstawowe - do których zalicza się funkcje prawa rozumiane jako „następstwa działania prawa rozpatrywane z punktu widzenia realizacji funkcji państwa określonych ze względu na jego stosunek do klas społecznych i społeczeństwa jako całość...

Ochronna funkcja prawa pracy

Funkcje prawa pracy to zalozone w jego normach podstawowe cele, jakie stawia przyjeta regulacja prawna.

Funkcje prawa pracy:

ochronna

organizacyjna

Funkcje te mimo ze realizuja odmienne zadania, splataja sie ze soba i wzajemnie uzupelniaja.

Ochronna funkcja prawa pracy polega na ochronie interesow...

Czynność ochronna nabłonków

Czynność ochronną spełniają najczęściej nabłonki wielowarstwowe, przede wszystkim naskórek, pokrywający zewnętrzną powierzchnię ciała. Zewnętrzne płaskie komórki naskórka zmieniają się w sposób swoisty w cienkie, zrogowaciałe łuseczki, bardzo odporne na działanie czynników mechanicznych i...

Kręgosłup jako narząd ochronny rdzenia

Ukryte i głębokie położenie rdzenia w ustroju stwarza już samo przez się dobre warunki ochronne. Są one jednak niewspółmiernie zwiększone przez położenie rdzenia w kanale kręgowym. Od przodu chronią go trzony kręgów, od tyłu — łuki i wyrostki kolczyste, po części dachówkowato zachodzące .na...

Czym są cła ochronne a czym cła fiskalne?

Cła ochronne – zabezpieczają produkcję krajową przed konkurencja zagraniczną. Cel ten jest osiągany przez podniesienie na rynku krajowym ceny wyrobu zagranicznego o stawkę celną. Im stawka ta jest wyższa, tym producent wyrobu krajowego jest w wygodniejszej sytuacji.

Cła te są stosowane w celu...

Co to są szczepienia ochronne?

Odporność organizmu na choroby można nabyć w sposób naturalny przez kontakt z infekcjami lub przez szczepienie. Szczepienie ma na celu niedopuszczenie do infekcji na drodze stymulowania organizmu do produkcji przeciwciał lub uruchamiania innych metod zwalczania choroby. Jak dotąd wynaleziono szczepionki...

Kitel

1) płócienne, białe lub szare okrycie wierzchnie,noszone latem przez kobiety i mężczyzn przy zajęciachgospodarskich i w czasie podróży, używany w Polsce od XVI do XIX w.; od kon. XVIII w. byłodzieżą żołnierzy, mieszczan i chłopów;

2) biała szatawkładana przez Żydów na wierzchnią odzież w...

Technologia odzieży

1.FUNKCJE ODZIEŻY 1.1 Podstawowe funkcje odzieży -Funkcja ochronna -Funkcja zdobnicza -Funkcja wyróżniająca Wymagania dotyczące odzieży a)wymagania ogólne -przeznaczenie odzieży -wygląd odzieży -trwałość -właściwości użytkowe odzieży (komfort fizyczny i psychiczny przy różnorodnym wpływie środowiska) -konserwacja b)wymagania dotyczące właściwości użytkowych odzieży -relacje między ciałem i odzieżą w różnych strefach klimatycznych i ...

Korozja, ochrona i powłoki ochronne.

Korozja - stopniowe niszczenie tworzyw (przede wszystkim metali) wskutek chemicznego lub elekrochemicznego oddziaływania środowiska. Skutkiem korozji mogą być: wżery, pęknięcia, zmatowienie oraz kruchość korozyjna. Ważną rolę w zapewnieniu długotrwałego użytkowania urządzeń i ich elementów jest oprócz dokładnego wykonania, także odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne tych powierzchni które nie współpracują ze sobą bezpośrednio. Zabiegi ochronne przed ...

Postępowanie pielęgnacyjne i ochronne w warunkach domowych

Prawidłowe postępowanie pielęgnacyjne z chorym w czasie ostrego zespołu bólowego, bezpieczne i możliwie bezbolesne wykonywanie najniezbę-dniejszych czynności życiowych, uważam za podstawowy czynnik warunkujący powodzenie leczenia zachowawczego przepukliny dyskowej.

Omówienie sposobów ułożenia...

Filar ochronny

Część → złoża kopaliny wraz z zalegającym nad nim nadkładem, poza → obrzeżem wyrobiska odkrywkowego, pozostawiona dla ochrony obiektów naziemnych lub podziemnych.

Pas ochronny

P. terenu położony między górnym bezpiecznym → obrzeżem wyrobiska a linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony od strony wyrobiska, który może stanowić część → filara ochronnego.

Strefa ochronna ujęć wody

Obszar,w którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, podzielona na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej; warunki użytkowania terenów ochrony określa ustawa prawo wodne.

Strefa ochronna ujęć wód podziemnych

Obszar, w którym obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód, podzielony na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej; warunki użytkowania terenów ochrony określa ustawa prawo wodne [13], np. na terenach ochrony pośredniej u.w.p. może być zabronione lub...

Odtrutki ogólne ochronne

Do tej grupy odtrutek zalicza się wiele związków chemicznych o różnorodnym dziai-łaniu (absorpcja, utlenianie itp.), stosowanych prawie wyłącznie w zatruciach drogą doustl-ną. Związki te nie wiążą trucizn na stałe, i dlatego trzeba je po podaniu wypłukać wodą.

Białko jaja. Łączy się ono z...

SZCZEPIENIA OCHRONNE

Liczba i terminy obowiązujące szczepień ochronnych są ustalane dla kraju na każdy rok kalendarzowy przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wynika to zarówno ze zmieniającej się sytuacji epidemicznej na świecie i w kraju, jak i z postępów nauki. Zwykle zmiany w stosunku do lat poprzednich nie są...

Szerokość pasa ochronnego

Odległość mierzona od obiektu lub terenu chronionego do → obrzeża wyrobiska; nie powinna być ona mniejsza niż wartości określone w normie.

Urządzenia ochronne

Osłony lub urządzenia spełniające jedną lub więcej funkcji:

– zapobiegania dostępowi do stref niebezpiecznych,

– powstrzymania ruchu elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej.

Koloidy ochronne

Koloidy ochronne — koloidy odznaczającesię wielką trw ałością agregacyjną (sąoporne na koagulację) i są niewrażliwe na działanieelektrolitów ; dzięki tym właściwościomstosow ane są d o ochrony innych, nietrwałych koloidów. K oloidam i ochronnym i są zwykle organicznekoloidy liofilowe. Z...