Kitchen sink drama

Czytaj Dalej

DRAMA

DRAMA, rodzaj utworu dram.

MARIA STUART. Drama historyczne w 5 aktach

Drama historyczne w 5 aktach, dramat J. Wyka studium dram.

DRAMA

Metropolia prawosł. w pn.-wsch. Grecji (Macedonia); bpstwo D. należące do metropolii Filippi zostało 1317 abpstwem, a w końcu XIV w. połączono je z Filippi; 1882 usamodzielnione jako metropolia; metropolita D. tytułuje się egzarchą Macedonii.

 

R. Janin, DHGE XIV 784-786.

Drama jako metoda aktywizująca

Musi zostać ustalony: - cel dramy uwarunkowany programem nauczania, - formą dramy warunkowane możliwościami uczniów, - miejsce zdarzenia, - sytuacja wyjściowa, - określone role dla nauczyciela i uczniów, - przygotowane materiały do rozpoczęcia dramy.

Drama wg technik Boltona

Drama wg technik Boltona Drama jest metodą pedagogiczną, która dzięki odwoływaniu się do indywidualności każdej jednostki ludzkiej sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej pożądanych cech osobowości człowieka.