Kitajgród (Moskwa)

Kitajgród (Moskwa)

Czytaj Dalej

MOSKWA - bitwa 1941-42

W końcu września 1941 r. dowódz­two niemieckie skoncentrowało na kierunku moskiewskim w rejonie Smoleńska i Briańska Grupę Armii „Środek" (Heeresgruppe „Mitte") pod dowództwem feldmarsz. Fedora von *Bocka: ok. miliona żołnierzy dysponujących 1700 czołgami, 19 500 działami, wspieranych przez 950...

Moskwa

Moskwa, stolica Rosji, z prawie 9 milionami mieszkańców, jest jedną z największych aglomeracji świata. Miasto to zapisało się trwale w annałach historii politycznej, wniosło tez wielki wkład do kultury europejskiej. Moskwa położona jest niemal w samym środku Niziny Wschodnioeuropejskiej, w szerokiej i...

MOSKWA

Miasto nad rzeką Moskwą (dorzecze Wołgi); osada Wiatycżów z XI w. Wymieniona w latopisie z 1147; w 2. poł. XII w. gród warowny. W 1. poł. XIV w. stolica księstwa moskiewskiego i siedziba metropolity, od 1589-patriarchy. W 2. poł. XV w. stolica scentralizowanego państwa ros.

Ok. 1553 - pierwsza w Rosji...

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego, pisana z przerwami 1649-60, wyd. cz. 2 w Lesznie 1651-55, cz. 1 w Krakowie 1660, całości w 4 księgach (pod powyższym tyt.) w Kaliszu 1681 (tekst zmien...

Państwo a cerkiew na Rusi i w Moskwie

 

III Rzym – mesjanizm rosyjski, eurazjatyzm; koncepcja przeniesienia Konstantynopola do Moskwy

1453 r. – upadek Konstantynopola; 30 lat później odrzucenie jarzma tatarskiego,interpretacja tych wydarzeń jako nieprzypadkowcyh. Bóg ukarał Konstantynopol za paktowanie z wrednymi schizmatyckimi...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Albania zrywa z Moskwą

 

Albańczycy wyjechali jednak bez szwanku, bo w tym czasie aresztowano w Albanii radzieckich ekspertów i zajęto kilka radzieckich okrętów w porcie wojennym na wyspie Sazan koło Vlory.

Albania zerwała wszelkie stosunki z ZSRR, wystąpiła z RWPG, a potem z Układu Warszawskiego. Aż do 1977 roku pozostawała...

Wojna z Moskwą o Inflanty

 

Po opuszczeniu kraju przez Henryka Walezego, zapanowało w Polsce drugie bezkrólewie. Na kolejnej wolnej elekcji znowu doszło do starcia dwóch głównych postaw politycznych prohabsburskiej i antyhabsburskiej. Gdy na elekcji w Warszawie magnateria obrała królem Maksymiliana II Habsburga i prymas oficjalnie...

NOWOGRODU PODBÓJ PRZEZ MOSKWĘ 1471-1479.

Wielki książę Iwan III kontynu­ował dzieło ojca, Wasyla II (1415-1462) -powiększał i wzmacniał Księstwo Moskiew­skie (patrz rosyjska wojna domowa 1425-1453). Odwiecznym rywalem Księstwa Moskiewskiego był położony na północnym wschodzie Nowogród - ogromny ośrodek handlowy z wielkimi...

Mała Moskwa - streszczenie

Przez wiele długich lat istnienia Układu Warszawskiego w Legnicy mieściło się dowództwo Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, któremu podlegały wojska stacjonujące w Polsce, NRD i Czechosłowacji, czyli w bardzo ważnych dla ZSRR krajach „bliskiej zagranicy”. Garnizon legnicki był bardzo liczny. Oprócz koszar, wojskowego lotniska, wyrzutni rakiet i podziemnego sztabu Rosjanie zajmowali całe, specjalnie wydzielone dzielnice miasta, gdzie mieszkali żołnierze zawodowi ze ...

O Moskwie po rosyjsku.

МОСКВА История Москвы начинается и в течение нескольких столетий почти исчерпывается историей Кремля, потому что первое славянское поселение на территории современного города, несомненно, возникло в глухом бору на Боровицком холме Кремля. Это произошло ...

Artykuł do gazety z otwarcia Tesco w Moskwie

В течение последнего года в Москве был построен большой зал, где должен был располагаться супермаркет. Вчера произошло открытие нового супермаркета, которое притянуло толпы клиентов. Это уже второй супермаркет TESCO в этом городе. У первого было много клиентов, поэтому ...

FILE, w. na dalekich zach. przedmieściach Moskwy

Gdzie 13 IX 1812 odbyła się narada Kutuzowa z generałami na temat dalszych działań po bitwie pod Możajskiem. Zdania podczas narady były podzielone. Za stoczeniem nowej bitwy opowiedzieli się: Konownicyn, Uwarow, Dochturow, Jer-mołow i Bennigsen.

Za oddaniem Moskwy bez walki byli natomiast: Rajewski...

KREML, najstarsza, ufortyfikowana część Moskwy, siedziba carów

Napoleon przybył tu 15 IX 1812, w kilka dni po zwycięskiej bitwie pod Mo-żajskiem. Już 16 IX pożar Moskwy był tak wielki, że iskry niesione przez wiatr mogły lada chwila zapalić magazyny prochu zgromadzone na K. Dlatego też cesarz w eskorcie żoł. Davouta zdecydował się wydostać za miasto. Przez...

MAŁOJAROSŁAWIEC, m. nad rz. Łużąw gub. kałuskiej, na płd. zach. od Moskwy

24 X 1812 doszło tu do zaciętej bitwy między 4 korpusem WA dowodzonym przez ks. Eugeniusza Beauharnais a głównymi siłami Kutuzowa.

19 X WA opuściła Moskwę, kierując się początkowo na płd. drogą kałuską, tak jakby Napoleon zamierzał doprowadzić do frontalnego zderzenia z Kutuzowem...

MOŻAJSK, m. w Rosji, 150 km na zach. od Moskwy

Od którego pochodzi nazwa największej bitwy w kampanii 1812. Pol. uczestnicy tej kampanii nazwali ową „batalię gigantów” z 7IX 1812 bitwą pod Możajskiem, podczas gdy Rosjanie mówią o starciu pod Borodino, a Francuzi - nad rz. Moskwą (de la Moskova).

Po bitwie 18 VIII pod Smoleńskiem Rosjanie podjęli...

NEY Michel (10 I 1769 - 7 XII 1815), marsz. cesarstwa, ks. Elchingen i ks. Moskwy

Ur. w Sarrelouis, w niem. części Lotaryngii, syn bednarza. 1788 zaciągnął się do późniejszego 5 p. huzarów, 1792 ppor., dobry kawalerzysta, niezły w działaniach partyzanckich, 1796 gen. bryg., 1799 dow. Armii Renu, opanował Mannheim, za co otrzymał stopień gen. dyw. Nie walczył wprawdzie do tej...

POKŁONNA GÓRA, wzgórze na zach. przedmieściach Moskwy, przez które przebiegała droga smoleńska

Tu 14 IX 1812 Napoleon daremnie oczekiwał na deputację władz ros. stolicy w nadziei, że jej przybycie i wręczenie mu kluczy do miasta będzie początkiem negocjacji pokojowych.

Tego dnia 4 korpus ks. Eugeniusza Beauhamais doszedł do rogatki Twerskiej, a 5 korpus poi. ks. Poniatowskiego do Wzgórz...

ROSTOPCZYN Fiodor Wasiliewicz (1763 - 1826), ros. działacz państwowy, gub. Moskwy

Ur. w rodzinie arystokratycznej, był faworytem cara Pawła I. 1798-1801 kierował kolegium spr. zagr., przegrał jednak w rywalizacji z nowym faworytem, Pahlenem, i 1801 został odesłany do Moskwy. Należał do stronnictwa staroros. i pozostawał w pewnej opozycji wobec rządów cara Aleksandra I.

Od V 1812...

TARUTIŃSKI MANEWR KUTUZOWA, manewr wykonany przez główne siły ros. pod dow. Kutuzowa po opuszczeniu Moskwy

Rosjanie ewakuowali 14 IX 1812 stolicę, udając się początkowo na płd. wsch. drogą riazańską. 16IX doszli do Borowska, gdzie przeszli na prawy brzeg rz. Moskwy.

17 IX Kutuzow niespodziewanie skierował annię na zach. i forsownym marszem, pod osłoną rz. Pa-chry, dotarł 18 IX do Podolska. 20 IX...

WIAZMA, m. między Gżackiem a Dorohobużem, na trasie odwrotu WA z Moskwy do Smoleńska

3 XI 1812 doszło tu do krwawej bitwy między ros. strażami przednimi Miłoradowicza, Paskiewicza i Płatowa a korpusami ks. Eugeniusza Beauhamais, Davouta, Zajączka i Neya. Tego dnia zadania straży tylnej miał przejąć 3 korpus Neya, stojący już w W. Ku niemu, od wsch., zdążały korpusy: 4 ks...