Kit pszczeli

Kit pszczeli

Czytaj Dalej

KIT PSZCZELI

Zwykły kawałek kitu pszczelego żutytak jak guma do żucia daje bardzo dobre rezultaty przy schorzeniachdziąseł, zapaleniu okostnej itp. Na rynku dostępnych jest już wielepreparatów sporządzonych z kitu pszczelego.

KIT PSZCZELI

KIT PSZCZELI — lepka substancja o przyjemnejwoni, którą pszczoły powlekają ramki płótna izalepiają wszelkie szpary w ulu; pochodzenie kitunie jest jeszcze całkowicie zbadane; ma on dośćsilne właściwości odkażające i znieczulające;w ZSRR ma pewne zastosowanie w lecznictwie;wykorzystuje się go do wyrobu politur i past

Taszczyn pszczeli

Jeśli tak, to obniża swój lot, aż poczuje typowy pszczeli zapach.

Kit konserwatorski

Materiał piast, o konsystencjipasty, lepki, ciągliwy, mający właściwość twardnieniana powietrzu, służący do wypełniania nierównościi ubytków powierzchni oraz do trwałego łączeniaróżnych elementów (drewna, metali, kamieni,szkła, porcelany, kamionki).

K. używany do wypełnianiaubytków polichromii i...

Wosk pszczeli

Estry kwasów tłuszczowych z wyższymialkoholami nierozpuszczalne w wodzie; stosowanyw sztukach piast, od najdawniejszych czasów;w rzeźbie używany w —> odlewnictwie (technika wosku traconego), do wykonywania modeli i jako tworzywow —> ceroplastyce; w malarstwie stosowany jakospoiwo (—> enkaustyka) oraz do celów...

Jakie produkty pszczele wchodzą w skład kosmetyków ?

W apiterapii stosuje się miód pszczeli, propolis czyli kit pszczeli, pyłek kwiatowy (pszczeli), jad pszczeli, mleczko pszczele, wosk. Miód pszczeli samodzielnie lub w połączeniu z ziołami znalazł tu duże zastosowanie.

Wykorzystanie produktów pszczelich w lecznictwie

Mleczkiem pszczelim karmione są wszystkie larwy czerwiu trutowego i pszczelego do trzeciego dnia życia; larwy, z których rozwijają się matki pszczele - do 5 dnia życia, oraz potem (po wygryzieniu się z matecznika) - przez całe życie pszczoły królowej.

JAD PSZCZELI

W Polsce jak dotąd jad pszczelinie jest oficjalnie stosowany, natomiast wśród pszczelarzyrozpowszechnione są poglądy o leczniczym znaczeniu jadu pszczelego wchorobach reumatycznych, szczególnie w chorobie zwyrodnieniowej stawów ikręgosłupa oraz różnych zespołach bólowych.

MLECZKO PSZCZELE

Uważa się, że oprócz tych znanych jużskładników, mleczko pszczele zawiera jeszcze inne nie odkryte dotądsubstancje o właściwościach odmładzających i będących swoistym"eliksirem życia".

PYŁEK PSZCZELI

Wskazywałoby na to interesującezjawisko "odmładzania" się starych pszczół, które w przypadku jakiegośkryzysu w rodzinie pszczelej i braku młodych pszczół, spożywają duże porcje pyłku, co przywraca im biologiczną młodość.

GNIAZDO PSZCZELE

GNIAZDO PSZCZELE — zespół  plastrów ,na których bytuje rodzina pszczela; wielkośćgniazda (liczba plastrów gniazdow ych) regulow anajest przez pszczelarzy stosow nie d o pory ro k ui liczebności rodziny; w lecic gniazdo jest największe,na wiosnę — najm niejsze.

GODOWY LOT MATKI PSZCZELEJ

GODOWY LOT MATKI PSZCZELEJ — lot matki w celu spotkania się z trutniem; kopulacjanastępuje w powietrzu.

JAJA PSZCZELE

JAJA PSZCZELE — jaja matki pszczelej; dojrzewająw wielkich ilościach w silnie rozwiniętychjajnikach składane przez nią pojedynczo na dnokomórek plastrów; jajo, przechodząc przez końcowyodcinek układu rozrodczego, może być oblanekroplą nasienia trutnia; nasienie to jest przechowywanew zbiorniczku nasiennym matki iwówczas zostaje zapłodnione; może też być złożonenie zapłodnione.

KLATECZKA NA MATKĘ PSZCZELĄ

KLATECZKA NA MATKĘ PSZCZELĄ —m ałe drewniane pudełeczko z siatką drucianązaopatrzone w zamykany otwór; konstrukcjabywa różna zależnie od celów, jakim służą (przetrzymywaniei poddawanie matek, izolowaniemateczników, przewożenie matek).

PLASTER PSZCZELI

Pszczoły budują dwarodzaje komórek: pszczele, o średnicy około5,4 mm (do wychowu robotnic), oraz trutoweo średnicy około 6,9 mm (do wychowu trutni);miód jest magazynowany w komórkachobu rodzajów, pyłek — tylko w komórkachpszczelich.

PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ

PODDAWANIE MATKI PSZCZELEJ _bieg umieszczania obcej matki w ulu; musi byćprzeprowadzony z zachowaniem środków ostrożności,aby nie dopuścić do jej zabicia.

Pożytek pszczeli

Zasób występujących wprzyrodzie surowców pochodzenia roślinnego,wykorzystywanych przez pszczoły jako pokarmoraz służących im do wytwarzania miodu i pierzgi. P.p. stanowią: pyłek kwiatowy,nektar, spadź, a czasem in. soki roślinne. Rozróżnia się p. pyłkowy, nektarowy i spadziowy.

Roztocz pszczeli

Acarapis woodi, rodzina Tarsonemidae — różnopazurkowcowate. Pasożytuje na pszczołach. Przedostaje się do tchawek tułowiowych pszczoły i powoduje chorobę zwaną akarinozą.

Wszolinka pszczela

Mała bezskrzydła muszka, która pasożytuje w pszczelich ulach.