Kit Pearson

Czytaj Dalej

Karl Pearson (1857 - 1936)

Anglik, profesor  Uniwersytetu Londyńskiego i dyrektor Narodowej Pracowni Eugenicznej, wykładał przez pewien czas matematykę i mechanikę. Zajmował się teorią prawdopodobieństwa, statystyką, antropologią, socjologią, historią i eugeniką. Był kontynuatorem i systematyzatorem ruchu scjentystycznego. W...

Karl Pearson (1857 - 1936) - Ontologia

Świat jest zespołem faktów materialnych i niczym więcej. Wszystko w nim ma jedną, materialną naturę i podlega wspólnym prawom. Fakty dane są człowiekowi we wrażeniach i one tylko istnieją. Nic poza wrażeniami nie ma. To, co nazywamy rzeczami jest konstrukcją z doznanych wrażeń.  „Logika, którą...

Karl Pearson (1857 - 1936) - Gnoseologia

Pearson klasyfikując naukę, w ogóle filozofii nie wymieniał.       Pearson uważał, że nauka współczesna nie osiągnęła jeszcze doskonałego poziomu.

Karl Pearson (1857 - 1936) - Antropologia

Pearson przyjmował,  że socjalizm jest najkorzystniejszym systemem społecznym, ale socjalizm ewolucyjny, nie zaś rewolucyjny.

Kit konserwatorski

Materiał piast, o konsystencjipasty, lepki, ciągliwy, mający właściwość twardnieniana powietrzu, służący do wypełniania nierównościi ubytków powierzchni oraz do trwałego łączeniaróżnych elementów (drewna, metali, kamieni,szkła, porcelany, kamionki).

K. używany do wypełnianiaubytków polichromii i...

KIT PSZCZELI

Zwykły kawałek kitu pszczelego żutytak jak guma do żucia daje bardzo dobre rezultaty przy schorzeniachdziąseł, zapaleniu okostnej itp. Na rynku dostępnych jest już wielepreparatów sporządzonych z kitu pszczelego.

KIT PSZCZELI

KIT PSZCZELI — lepka substancja o przyjemnejwoni, którą pszczoły powlekają ramki płótna izalepiają wszelkie szpary w ulu; pochodzenie kitunie jest jeszcze całkowicie zbadane; ma on dośćsilne właściwości odkażające i znieczulające;w ZSRR ma pewne zastosowanie w lecznictwie;wykorzystuje się go do wyrobu politur i past