Kissing to Be Clever

Czytaj Dalej

It was going to be a journey of a lifetime, a journey that millions dream of and never make, and I wanted to do justice to all those dreams

However remnant clast outlines can be identified at most localities, proximally and distally. Beauty of scenery caused that decided to stay on her for some time.

She tore open the letter and read it quickly. She had to be there at nine o'clock (story, CPE level)

After dropping everything into the big, old-fashioned canvas sack she started to write a short letter to her parents, which turned out to be merely a notice. She ran through the city, trying not to get killed by a stream of pre-dawn traffic, as the evening rush hour had just started.

The only way to live in this wicked world is to be assertive and ignore our neighbours

I believe that world would be much better if people started being helpful and kind to each other.

TO BE OR TO HAVE?

In today`s times man can or to be, that is to proceed peaceably with one`s own conseience, and according to own ideals, or to have, that is to be possesor of greatest quantities of material goods, without looking on needs of other people.

Why I would like to be a movie star?

I would like to be a movie star, to be famous , but not like this people. Diana was died, because she was very famous - she wants to be famous when she gets married with prince Karol.

Would you like to be an explorer a writer? What would you have to do to become one? If you wanted to be a writer, where would you look for inspiration?

The choice could be better, but I think - to be a writer - is more interesting and exciting. Someone might be suprised: " In what way to be a writer is more exciting than being an explorer ?

Would you like to be on a desert island?

It would be awful for me. You have to do everything what could be useful for you. Sometimes I would like to be on a desert island, away from problems and people.

Is it easier to be a teenager or an adult

Parents earn money for their children, they’ve buying them food, clothes, gives them place for living – home, they are more experienced and can give good advices how teenagers should live if they want to be good people in the future. I think easier is to be a teenager.

Lucky to be Alive - enterprise plus, str. 47/zd 18b

- Ok, but be careful, I have a bad filling about this. - Yes, lucky to be alive.

Which people do you know who work in old bureaucratic way? Which people seem to be moving ahead with fresh thinking? In what ways do you see yourself as a possible leader in your work life? How do you relate to change? Are you threatened by it or does it

From my experience that I had in the university I have learned that working with bureaucrats is very difficult because those people seem to be stuck in a one place and be very stubborn in their job. ”Stars” might be very close and it is worthy to try to reach to them.

Co to jest mapa?

BEZWZGLĘDNA-wys. GEOGR-kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka zerowego i półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany pkt.

Co to jest produkt?

Gwarancja w usługach gastronomicznych: wymiana szamy jak jest za zimna, przypalona, z włosem, muchą albo innym syfem; jeżeli produkt jest zepsuty przed wyznaczonym terminem przydatności do spożycia.

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar.

“ Przerost formy nad treścią”  Okres baroku “dorobił się” takiej etykietki przez to , że artyści skupili się na poszukiwaniu nowych form, dzięki którym można dobrze wyrazić wnętrze człowieka, jego lęki, cierpienia, niepokoje.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

” Żydzi ukazani są również jako wrogowie chrześcijaństwa, bowiem mówią: „Cieszmy się bracia moi.

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

W swojej pracy starałam się udowodnić, jak poczucie odpowiedzialności za swoje czyny wpływa na wartościowanie ludzi.

Świat to labirynt, teatr, sen...” – która z koncepcji mówienia o świecie przez literaturę jest najbliższa Twojemu sposobowi postrzegania rzeczywistości?

Tę koncepcję ukazuje nam Witold Gombrowicz w powieści pod tytułem Ferdydurke, za pomocą metaforycznego pojęcia – „gęby”. Gdy moje życie jest pełne smutku i cierpienia, a cały świat wydaje się wrogi, postrzegam świat jak koszmar senny, niczym z twórczości Franza Kafki.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

Współczesność Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall, książka o goryczy, poniżeniu, bólu i trudnych wyborach, o ludzkiej godności, o tym jak bezcenną wartością jest nasze życie.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

” Żydzi ukazani są również jako wrogowie chrześcijaństwa, bowiem mówią: „Cieszmy się bracia moi.

„Być człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia.

  W swojej pracy starałam się udowodnić, jak poczucie odpowiedzialności za swoje czyny wpływa na wartościowanie ludzi.

Czy poświęcić się zdobywaniu pieniędzy, czy też poświęcić się dla idei służebnej wobec ludzkości np. nauce, wynalazkom. W jakim stopniu można odpowiedzieć na to pytanie na podstawie "Lalki" Bolesława Prusa, a w jakim z wiedzy dotyczącej życia

Ten margines bezpieczeństwa powinien pozostawać z jednej prostej przyczyny: technika dehumanizuje, wytwarza przekonanie, o podejściu do człowieka jako machiny, która nawet przy założeniu że jest to machina doskonała, będzie zawsze dawała możliwość odejścia od moralności, od duchowej sfery życia.