Kiss Me, Guido

Czytaj Dalej

MESSERSCHMITT ME 163 KOMET - samolot

Prace nad skonstruowaniem nie­mieckiego rakietowego samolotu myśliwskiego rozpoczął w 1936 r. dr Alexander Lippisch. Instytut Ba­dawczy Szybownictwa (DFS) w Darmstadt opracował udaną kon­strukcję bezogonowego samolotu rakietowego DFS 194. W styczniu 1939 r. Lippisch przeniósł się wraz z zespołem 12...

MESSERSCHMITT ME 210 i ME 410 - samoloty

Niemiecki dwusilnikowy samolot myśliwski Me 210, zaprojektowany w 1937 r., miał zastąpić *Messersch-mitta Bf 110. Próby prototypu obla-tanego 2 września 1939 r. wykazały liczne wady, z których największa polegała na niestabilności podczas lotu. Po wielu modyfikacjach seryj­nie produkowane samoloty w wersji...

MESSERSCHMITT ME 262 - samolot

Prace nad skonstruowaniem w Niemczech samolotu odrzutowe­go rozpoczęły się w 1938 r., gdy Ministerstwo Lotnictwa zwróciło się z taką propozycją do zakładów Messereschmitta. 1 czerwca 1940r., po zaakceptowaniu modelu w skali 1:1, zamówiono trzy prototypy, a ponieważ silniki odrzutowe nie były gotowe do...

Factors, that are important for me in my choice of a job

I haven't been working yet, so I can only imagine which factors will be the most important for me. First of all, I will seek a big company, that creates stimulating and demanding, but also friendly work environment which encourages its professional staff to do as much and as well as possible.

The company should...

ADLER GUIDO

Carner, A Pioneer in Musicology Guido A. von Ficker, Guido A.

ALFANI GUIDO SchP

Ferrigni, La giovinezza di padre Guido A.

BAN ME THUOT

Diec. w Wietnamie Pd. eryg. 22 VI 1967 z terenów diec. Kontum i Dalat jako sufr. Hue; zajmuje 21 242 km2 i liczy 341 522 mieszk., w tym 48 589 katolików, 38 parafii, 58 kapłanów diec. i 6 zak., 3 domy zak. męskie, 32 zakonników, 4 domy zak. żeńskie, 24 siostry.

 

AAS 59(1967) 944-954, 1011; AnPont...

DREYES GUIDO MARIA SJ

ur. 27 X 1845 w Hamburgu, zm. 1 VI 1909 w Mitwitz (Bawaria), Hymnolog i poeta rei., syn Lebrechta.

Uczył się w gimnazjum jez. w Feldkirch, po czym 1869 wstąpił do zakonu ; po studiach w Münster, Blijenbeck (Limburgia) i Ditton rozpoczął 1884 badania nad średniow. hymnologią; przez 20 lat w bibliotekach...

GEZELLE GUIDO

Guido G. Asselbergs, Guido G. van Vlierden, Guido G. Aerts, De innerlijke wereld van Guido G. , N 1979; tenże, Taalkunst van Guido G.

GWIDON, Guido kard.

zm. 18 III 1158, legat pap. wPolsce (1148-50).

Był Włochem, kurialistą rzym., od 1145kard. diakonem S. Maria in Porticu; 1148 dzięki staraniomkróla niem. —> Konrada III został wysłany przez pap. —» EugeniuszaIII jako legat do Polski, z poleceniem rozstrzygnięciasporu między księciem Władysławem II...

GWIDON, Guido Gallus SOCist kard.

zm. 20 V 1272,legat pap. w Polsce. Pochodził z Burgundu; 1255 został opatemCíteaux i gen. zakonu; 1262 pap. Urban IV mianował gokard.;

1265-67 był legatem pap. Klemensa IV w krajachskand., części Niemiec i w Polsce, zajmując się szczególnieustawodawstwem kośc; zorganizował synody w Bremie,Magdeburgu...

GWIDON z MONTROCHER, Guido de Monte Rotheri

ur. w Montrocher, zm. 1333 lub 1334, teolog.

Studiował prawdopodobnie w Paryżu; był prob, w Teruel(diec. Walencja), gdzie 1330-33 napisał 3-tomowy podręcznikpastoralny Manipulus curatorum (bmw 1470, Savigliano14712), określający obowiązki kapłanów przy sprawowaniusakramentów, wyjaśniający historię i...

MORSELLI Guido (1912 - 1973)

Satysfakcja zza grobu

Włoski pisarz, który w ciągu sześćdziesięciu jeden lat swego życia nie wydał anijednej książki. Druk jego powieści rozpoczęto dopiero w rok po samobójczej śmierci iniemal wszystkie stały się prawdziwymi literackimi rewelacjami. Najbardziej znane to:Rzym bez papieża...

Me? A Sexist

Usually, I'm a quiet, simple kid, nothing special, just trying to make my parents proud of me like any average student. For some reason, though, I'm a sucker for a sexist. Not just all sexists in general, but male sexists, or as I like to call them, "Pigs!" Unfortunately, though, I had no idea my feelings would take me into such rough terrain that I wouldn't be able to handle it. It was a simple comment--something I've heard time and time again. But, I guess it was "the straw that broke the ...

Międzynarodowe Towarzystwo Me­dyczne „Paraplegia"

Międzynarodowe Towarzystwo Me­dyczne „Paraplegia"; założone w 196J r. z inicjatywy prof. Ludwiga Guttmanna (dyrektora Narodowego Centrum Urazów kręgosłupa w Stoke Mandeville koło Londynu) przy okazji odbywającego się wówczas sympozujm towarzyszącego międzynarodowym za­wodom paraplegików. Dwa lata...

Me

W gleboznawstwie, warstwa torfu mechowiskowego torfowiska niskiego zbudowana zmchów brunatnych i niskich turzyc. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otnme.

Strategia me too

Strategia formowania programu asortymentowego polegająca na wprowadzaniupseudonowości naśladujących obce produkty, które już zostały zaakceptowaneprzez rynek, lub na przejmowaniu z innych branż szczególnych cech produktów,dzięki którym zdobyły one uznanie rynkowe (np. papierosy „lights"...

Guido z Arezzo

Wielkie zasługi połoył teGuido przez wprowadzenie w nauce spiewu solmizacji i skali heksachordowej (typu: <„ de f ga} w miejsce dawnego, z antycznej Grecji wyniesionego systemu tetrachordowego.