Kiss FM

Czytaj Dalej

Specyfika formuły radia Tok FM

Należy mieć jednak nadzieję, że ewolucja jaką przechodzi rynek radiowy w Polsce, korzystnie wpłynie na sytuację stacji wąsko sformatowanych, w tym także radia TOK FM; na rynku zachodnim nie funkcjonują już rozgłośnie o eklektycznym charakterze i niesprecyzowanej grupie docelowej.

Co to jest wysokościomierz FM?

Wysokościomierze FM są użyteczne do wysokości 3 km ponad lądem i 6 km ponad wodą, gdyż woda daje mocniejsze i czystsze odbicie fal elektroma­gnetycznych o takich częstotliwościach.

FM (Frequency Modulation)

FM (Frequency Modulation) - modulacja częstotliwości, jedna z technik modulacji sygnałów używana w telekomunikacji. FM stosowaną w odniesieniu do transmisji danych cyfrowych nazwano kluczowaniem częstotliwości FSK.