Kiska (Estonia)

Czytaj Dalej

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Litwa. Łotwa. Estonia

 

Litwa stoi wciąż wobec problemu usunięcia wojsk rosyjskich (które jeszcze w styczniu 1991 roku usiłowały zdławić ruch wyzwoleńczy), odbudowy gospo­darki.

Dominowały w niej rozrachunki polityczne. Szykany wobec ludności polskiej, nadal w tym kraju licznej, izolowały Litwę na arenie międzynarodowej...

ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik

Republika w pn.-zach. części Związku Radz. nad M. Bałtyckim (1918-40 niepodległa, od 1940 związkowa); zajmuje 45 100 km2, dzieli się na 21 rejonów, liczy 1,5 min mieszk. (1977).

ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Na terytorium obecnej E., zamieszkałej przez ugrofiń. plemiona Estów, Jarosław Mądry po zdobyciu 1030 części tych ziem (wśród nich grodu —> Tartu, zw. od jego imienia Jurjewem, a później Dorpatem), zaczął wprowadzać chrześcijaństwo wsch.; z tego okresu pochodzą wzmianki o najstarszej cerkwi w Tallinie...

ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - SZTUKA SAKRALNA

Zapoczątkowana podbojem i chrystianizacją E. przez Niemców i Duńczyków w 1. poł. XIII w., jest przede wszystkim sztuką średniow., gdyż jej rozwój hamowały dzieje polit, (przejście pod panowanie Szwecji — częściowe po 1561, całkowite 1629 i przyłączenie do Rosji 1721) i rei. (przyjęcie...

ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - LITERATURA

Z racji kolonizacji i wprowadzenia chrześcijaństwa przez Niemców była E. od początku pod dominującym wpływem kultury niem., a piśmiennictwo o charakterze kośc. powstawało w języku łac. i niem. ; w języku estońskim występowały nazwy miejscowości, które przekazują kroniki Henryka Łotysza Origines...