Biologia grzybów

 

Grzyby należą do organizmów bezzielenio-wych, składających się z mniej lub bardziej wydłużonych, połączonych ze sobą i rozgałęzionych jedno- lub wielojądrowych komórek tworzących strzępki (hypha). Ściany komórek zbudowane są głównie z chityny i celulozy. Jednakże chityna nie jest materiałem...

Zbieranie grzybów

 

Grzyby odgrywają ważną ekologicznie rolę nie tylko w krążeniu materii w przyrodzie, lecz również w funkcjonowaniu różnorodnych zbiorowisk roślinnych. Wiele procesów życiowych odbywa się w ukryciu; ma to miejsce szczególnie u grzybów. Widoczne są u nich jedynie owocniki, które wytwarzając zarodniki...

Grzyb

Przede wszystkim w Chinach symbol długiego życia (być może dlatego, że ususzony da się długo przechowywać). Rzekomo rozwija się tylko w czasach spokojnych i pełnych ładu, toteż jest także symbolem mądrego przewodzenia państwu. W kilku okolicach Afryki i Syberii interpretowano grzyba także jako...

Charakterystyka królestwa roślin - grzyby Fungi porosty Lichenes

Celem pracy jest charakterystyka grzybów Fungi i porostów Lichenes, ich wzajemne relacje i ich miejsce oraz znaczenie w ekosystemie i gospodarce. Grzyby (Fungi) należą do jednych z liczniejszych i ciekawszych tworów natury. Spotkać je można zarówno w środowisku naturalnym, jak też w przemyśle spożywczym (drożdże) i farmaceutycznym (penicylina i inne antybiotyki), oraz naszych gospodarstwach domowych. Zwykle klasyfikowane są w 4 typach ze względu na cechy związane z ...

Grzyby - Fungi Mycota - budowa i charakterystyka

Budowa komórkowa grzybów -ściana komórkowa -lizosomy (duża zawartość enzymów) -błona komórkowa -mitochondrium -jądro -cytoplazma Komórki grzybów są zebrane w strzępki (Hyphe) jedno- lub wielokomórkowe. Skład chemiczny grzybów >do 5% białek (niskocząsteczkowe, stanowią je głównie enzymy – zymaza, maltaza, inwertaza, lipaza, proteazy) >5% węglowodanów (złożone) – w ścianach mannan i glukany (alfa 1,3 – i alfa 1,6 beta glukan) >witaminy A,

Skalne Grzyby

Dwukilometrowy ciąg wietrzeniowych form skalnych, na wysokości 680-700 m n.p.m., wzdłuż pn.-wsch. krawędzi środ­kowego stopnia Gór Stołowych. Skały, prze­ważnie ponazywane, przypominają grzyby, maczugi, młoty. Spopularyzowane po odsło­nięciu ich przez wielki wiatrołom w 1955. Przebiegają tędy szlaki...

Zatrucia grzybami

Od dawna grzyby odgrywają poważną rolę jako produkt spożywczy, co jest spowodowane zarówno ich wartościami smakowymi, jak i odżywczymi. Grzyby zawierają białko zbliżone budową do białka zwierzęcego, a także węglowodany, tłuszcze i sole mineralne. Część gatunków grzybów, należących do klasy...

GRZYBY

Grupa heterotroficznych organizmów eukariotycznych, licząca obecnie około 120 tys. gatunków, jednak co roku oznacza się około 1000 nowych gatunków, toteż, wg niektórych autorów, szacunkowa liczba gatunków grzybów może sięgać ponad 1 min. Ich ciało składa się z komórek otoczonych ścianą komórkową...

POROSTY, grzyby lichenizowane

Organizmy symbiotyczne powstałe na drodze ścisłego zespolenia samożywnego —> glonu lub sinicy (fotobiont) z cudzożywnym -» grzybem (miko-biont). Powstały w ten sposób organizm posiada cechy niespotykane u obu form założycielskich, np, specyficzne kształty plech czy zdolność syntezy pewnych związków...

Warzywa i grzyby

Warzywa są to rośliny uprawne, których części w stanie surowym lub po przetworzeniu wykorzystuje się jako pokarm. Częściami jadalnymi warzyw mogą być: korzenie (marchew, burak, seler, pietruszka, brukiew, rzepa, rzodkiew, salsefia), łodygi lub pędy podziemne (cebula, czosnek szparagi, kalarepa), liście...