Kisielnica (grzyb)

Kisielnica (grzyb)

Czytaj Dalej

Grzyby i glony - Informacje ogólne

Grzyby to organizmy plechowe najczęściej występujące na lądzie. Znane są gatunki wodne i spotykamy je w powietrzu w postaci zarodników.

Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii organicznej. Ciało grzybów składa się z nitkowatych części...

Grzyby i porosty - Systematyka grzybów

Podkrólestwo- Grzyby

Gromada- Grzybowce

Podgromada- Śluzorośla

Podgromada- Grzyby właściwe

Gromada- Porosty

Grzyby i porosty - Pochodzenie

Grzyby pochodzą od heterotroficznych przodków. Ponieważ wśród prostych grzybów występują stadia ameboidalne , można przyjąć iż grzyby powstały na bardzo wczesnym etapie ewolucji, gdy praorganizmy uprawiały jeszcze heterotrofizm. Nie ma wątpliwości że grzyby powstały w wodzie. Porosty są na pewno...

Grzyby i porosty - Środowisko i tryb życia

Grzyby są organizmami ściśle uzależnionymi od obecności wody. To typowo lądowe plechowce. Najwięcej gatunków grzybów występuje na obszarach o dużych opadach. Obok wilgotności podłoża, podstawowego czynnika warunkującego występowanie grzybów, ważne jest również:

- nagromadzenie martwej materii...

Grzyby i porosty - Odżywianie

Grzyby są organizmami heterotroficznymi. Dzielą się na organizmy saprobiontyczne, symbiotyczne i pasożytnicze. Większość organizmów to saprobinoty, gatunki takie pobierają pokarm na drodze wchłaniania. Więc te związki które wchłaniają muszą ulec rozkładowi poza komórką, dlatego grzyby takie...

Grzyby i porosty - Budowa

Komórki grzybów mają eukariotyczną budowę komórki. W komórkach grzybów nigdy nie występują plastydy.

FORMY GZYBÓW:

- jednokomórkowe- otoczone są grubą chitynową ścianką komórkową np. komórka drożdży grzybów właściwych należących do workowców. Mogą też występować w postaci nagiego...

Grzyby i porosty - Rozmnażanie

Grzyby rozmnażają się bezpłciowo (wegetatywnie i przez zarodniki) i płciowo. Porosty jako całość wyłącznie rozmnażają się wegetatywnie.

Rozmnażanie wegetatywne polega na podziale komórki lub fermentacji grzybni. Jednokomórkowe drożdże przechodzą często pączkowanie.

U porostów rozmnażanie...

Grzyby i porosty - Przemiana pokoleń

Przemiana pokoleń występująca u workowców i podstawczaków ma szczególny charakter. Wynika ona z rozdzielenia w czasie i przestrzeni plazmogamii od kariogamii pomiędzy którymi występuje faza jąder sprzężonych. W obu przypadkach jest to przemiana heteromorficzna. Oznacza to że sporofit i gametofit różnią...

Grzyby i porosty - Przegląd grzybów

Grzyby dzieli się na dwie gromady: grzybowce i porosty. Gromadę grzybowców dzielimy na dwie podgromady: śluzorośla i grzyby właściwe. Do grzybów właściwych należą:

Sprzężniak- grupa grzybów głównie saprobiontycznych, rzadziej wyspecjalizowanych pasożytów roślin i zwierząt, posiadają dobrze...

Grzyby i porosty - Znaczenie

Sapofityczne grzyby są destuentami- rozkładają martwą materię organiczną na związki poste; mineralizując materię organiczną przyczyniają się do wytwarzania w glebie próchnicy i wzbogacenia jej w proste związki mineralne.

Grzyby pasożytnicze regulują liczebność organizmów roślinnych i...

Grzyby kapeluszowe - Informacje ogólne

A. Jadalne; cenne : -borowik szlachetny, -koźlarz czerwony, -koźlarz babka, -maślak sitarz, -podgrzybek wielobarwny, -maślak zwyczajny, -rydz szlachetny, -pieczarka polna, -czubajka kania.

B. Jadalne, ale o mniejszej wartości pokarmowej: -pieprznik jadalny (kurka), -gąska, -surojadka zielona, -opieńka...

Grzyby pasożytnicze roślin i zwierząt

I

Rodzaje pasożytów.

Wszystkie rodzaje organizmów mogą prowadzić pasożytniczy tryb życia. Mikropasożyty - mikroskopijne organizmy, takie jak pasożytnicze wirusy, bakterie, grzyby i Protista - zwykle rozmnażają się na żywicielu. U makropasożytów - organizmów większych (robaków, owadów, kleszczów...

Grzyby - Informacje ogólne

Grzyby to organizmy plechowe występujące na lądzie (rzadko w wodzie). Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii organicznej.

Klasyfikacja grzybów opiera się na sposobach rozmnażania i budowie tych organizmów.

Królestwo: Grzyby (Fungi)

Gromada:...

Terminy dotyczące grzybów

Chityna- nierozpuszczalny wielocukier zawierający azot, buduje ściany komórkowe grzybów, a także oskórki i pancerzyki chitynowo wapienne stawonogów.

Grzybnia- zbudowana ze strzępek plecha grzybów, tworzy wegetatywne ciało grzybów. Może być jedno lub wielokomórkowa, luźna- nitkowata, zbita-...

Jak robaki i roztocza i grzyby wywołują choroby?

Małe stworzenia, takie jak robaki i roztocza, żyjące na ciele człowieka lub zwierzęcia, także mogą wywołać choroby. Są wśród nich nitkowce wywołujące słoniowatość; Trichinella wywołująca włośnicę, chorobę, którą można się zarazić, jedząc zakażoną wieprzowinę lub wołowinę; przywry...

Czym są grzyby?

Grzyby nie zawierają chlorofilu, substancji po­magającej roślinom zielonym w przetworzeniu energii słonecznej na składniki odżywcze, zatem nie są w stanie same wytwarzać dla siebie poży­wienia. Muszą żywić się martwymi organizmami lub pasożytować na innym organizmie żywym. Wiele grzybów ma...

Grzyby

Grzyby są wszędzie wokół nas - nie­które z nich uważa się za specjały kulinarne, niektóre są źródłem ratu­jących życie leków, inne mogą nisz­czyć zbiory, a jeszcze inne są śmiertelnie trujące. Chociażby z te­go względu zadziwiający świat grzy­bów wart jest głębszego...

Grzyby kapeluszowe

Określenie „grzyb kapeluszowy" jest powszech­nie używane do opisania grzybów należących do podstawczaków. Grzybami kapeluszowymi są także różne gatunki muchomorów, które często spotykamy na trawnikach i boiskach. Ich owocni­ki rosną na okręgach, w środku których rośnie bar­dziej zielona...

Klasyfikacja grzybów

Grzyby klasyfikuje się według sposobu rozmnażania się i tego, czy ich strzępki są wielokomórkowe, czy nie. Phycomycetes (glonowce) mają grzyb­nię, która nie jest podzielona na osobne komórki, niektóre z nich nie wytwarzają strzępków, lecz są jednokomórkowe i ma­ją swobodnie pływające...

Rozmnażanie się grzybów

Większość grzybów rozmnaża się poprzez zarodniki. Dojrzały owocnik grzyba kape­luszowego wytwarza ogromną liczbę ma­leńkich zarodników, które rozpraszają się w powietrzu. Większość workowców może rozmna­żać się bezpłciowo, poprzez zarodniki powstające w tzw. workach, jednak mogą one...