Kirysek panda

Kirysek panda

Czytaj Dalej

Panda mała

Panda mała, inaczej ruda, (Ailurus fulgens) nie jest tak dobrze znana jak panda wielka, mimo że występuje na o wiele większym ob­szarze - od Himalajów po południowe Chiny. Wśród pand małych istnieje dość znaczne zróżnicowanie pod względem wielkości are­ału osobniczego.

Panda wielka

Panda wielka (Ailuropoda melanoleuca) z rodziny pandowatych (Ailuridae) jest dobrze znanym na świecie zwierzęciem o charakterystycznym wyglądzie. Pandziątko szybko rośnie: gdy skoń­czy miesiąc, jego ciało pokryte jest już białym fu­terkiem, z czarnymi plamami tak charaktery­stycznymi dla osobników dorosłych.