Kirysek kolumbijski

Kirysek kolumbijski

Czytaj Dalej

EKWADORSKO-KOLUMBIJSKA WOJNA 1863.

Przez wiele lat Ekwador i Nowa Granada (Kolumbia) toczyły gorące spory graniczne; obie strony dążyły do powięk­szenia terytorium. W 1861 prezydentem Ekwadoru został konserwatysta Gabriel Gar­da Moreno (1821-1875), który pragnął zjednoczyć kraj podzielony klasowo, regio-nalnie i językowo. W tym celu...

KOLUMBIJSKA WOJNA DOMOWA 1861

W początkach historii niepodległej Kolum­bii zarysował się podział polityczny między konserwatystami, którzy pragnęli silnego rządu centralnego i silnych instytucji koś­cielnych, a liberałami, którzy preferowali silne rządy stanowe i chcieli ograniczenia władzy Kościoła. Aż do 1849 urząd...

KOLUMBIJSKA WOJNA PARTYZANCKA 1976

18 marca 1981 w gwałtownej wymianie ognia z rządowymi wojskami kolumbijskimi zginęło wielu przywódców M-19, jednak M-19 i Kolumbijskie Rewolucyjne Siły Zbrojne oraz inne powstańcze ugrupowania nie przerwały działań wywrotowych.

KOLUMBIJSKIE POWSTANIE 1948.

9 kwiet­nia 1948, w czasie konferencji panamerykań-skiej w Bogocie, stolicy Kolumbii, został zamordowany Jorge Eliecera Gaitan (1902-1948), popularny przywódca lewico­wego skrzydła liberałów. W ten sposób do wszystkich społecznych i politycznych prob­lemów Kolumbii doszła jeszcze polityczna walka między...

Kościół kolumbijski

Kościół kolumbijski posiadał rozbudowaną organizację już w 1914 roku.