Kirsty Hume

Kirsty Hume

Czytaj Dalej

Hume David

 

Hume David (1711-1776), szkocki filozof i historyk. Dwukrotnie ubiegał się o katedrę uniwersytecką (1744 Edynburg i 1751 Glasgow), ale jego wniosek odrzucono ze względu na poglądy. Pracował w dyplomacji (m.in. 1763-1766 sekretarz poselstwa w Paryżu). Przedstawiciel empiryzmu. Badał nie rzeczy, lecz ich...

D. Hume i krytyka pojęcia rzeczywistości

Hume David (1711-1776)

szkocki filozof i historyk. Dwukrotnie ubiegał się o katedrę uniwersytecką (1744 Edynburg i 1751 Glasgow), ale jego wniosek odrzucono ze względu na poglądy. Pracował w dyplomacji (m.in. 1763-1766 sekretarz poselstwa w Paryżu). Przedstawiciel empiryzmu. Badał nie rzeczy, lecz ich...

Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume)

Niektórzy anglosascy historycy filozofii uważają, że dopiero od epoki empiryzmu brytyjskiego zaczyna się w filozofii „naukowe”, „poważne” jej uprawianie, stąd też bywa że nawet na anglosaskich studiach filozoficznych nie sięga się w historii dalej niż do epoki Oświecenia. Dlaczego tych trzech filozofów...

David Hume (1711 - 1776)

Był Szkotem. Urodził się w Edynburgu; przyjaźnił m.in. z d'Alembertem, Diderotem i Rousseau.  

David Hume (1711 - 1776) - Ontologia

Punktem  wyjścia jego rozważań filozoficznych było wyrzucenie z ontologii tego wszystkiego, co nie jest umysłowi bezpośrednio dostępne. Nie pytał, czy rzeczy istnieją, lecz czy mamy rację, gdy twierdzimy,  że istnieją. Rozwijając taką filozofię, mógł jedynie stwierdzić, że świat jest zespołem...

David Hume (1711 - 1776) - Gnoseologia

 Hume  twierdził,  że człowiek nie jest w stanie poznać obiektywnej rzeczywistości. Umysł ludzki zajmuje się tylko dwiema prawdami: ideami i faktami. Idee, których przykładem może być matematyka, charakteryzują się tym, że są oczywiste i pewne. Są niezależne od doświadczenia, bo nie mają jako...

David Hume (1711 - 1776) - Antropologia

Hume  uważał,  że natura ludzka jest ciągle taka sama, niezmienna. Ludzie według niego są tak dalece do siebie podobnymi, że historia nie może powiedzieć o człowieku nic innego, nowego, niezwykłego. Wszystkie nauki należy tworzyć na podstawie nauki o człowieku, a tę powinno się rozwijać poprzez...

HUME DAVID

ur. 26 IV 1711 w Edynburgu, zm. 25VIII 1776 tamże, filozof i historyk.

W 1723-27 studiował prawo, literaturę i filozofię w Edynburgu;1734-37 był we Francji, gdzie napisał swoje pierwszedzieło filoz. A Treatise of Human Nature ( I - I I , Lo 1739;Traktat o naturze ludzkiej I - I I , Kr 1951-52, Wwa 1963);...

CAROTHERS Wallace Hume (1896 - 1937)

Nie doczekał pończoch

Wynalazca nylonu. Pracował jako chemik w amerykańskim koncernie Du Pont.W 1935 roku wyprodukował mocny nylon, pierwsze sztuczne włókno. Dwa latapóźniej, mając zaledwie czterdzieści jeden lat, w stanie ciężkiej depresji, popełniłsamobójstwo.

Nie doczekał dnia, w którym na rynku...

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej.(Lock, Hume, Petty, Condillac, Turgot,Trucker)

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej. (Lock, Hume, Petty, Condillac, Turgot,Trucker) Tło epoki. Kapitalizm rodzi się dość wcześnie w niektórych miastach północnych Włoch, ale w całej Europie rozpowszechnia się dopiero w XVI wieku. Początkowo obejmuje głównie Niemcy i Hiszpanię a od końca XV wieku do lat 1525-1530 szybko rozwijają się Niemcy, Czechy, Węgry i Śląsk. Siłą napędową rozwoju tych krajów jest w znacznym stopniu wzrost produkcji srebra i ...

Hume

Cała wiedza pochodzi od doświadczenia, idee to wyobrażenia rzeczy a nie arystotelesowskie pojęcia.Krytykuje podstawowe założenia metafizyczne: PRZYCZYNOWOŚĆ i SUBSTANCJE. Ogranicza wiedze do stwierdzania faktów mówi ze nie można stwierdzić iż związek między dwoma faktami ma charakter przyczynowy. My mamy wiedze o jednostkowych faktach, nie widzimy tego co jest ich podmiotem.ETYKA Zdaniem HUMA etyka powinna się ograniczać do faktów moralnych (przekonań, zachowań). Nie da ...

Argumenty Hume`a przeciwko istnieniu związku przyczynowo skutkowego

Dawid Hume (7 maja 1711 – 25 sierpnia 1776 r.) był filozofem, pisarzem i historykiem urodzony w Szkocji, w Edynburgu. Za swojego życia był bardziej znany jako historyk – popularyzator historii średniowiecznej Anglii, obecnie jest przede wszystkim pamiętany jako wybitny filozof głównie za jego przemyślenia dotyczące metodologii nauk empirycznych i rozróżnienie sądów o faktach i wartościach, a także za twórcę najpełniejszej koncepcji nurtu filozoficznego zwanego empiryzmem ...