Kirsty Coventry

Czytaj Dalej

COVENTRY - bombardowanie 1940 r.

Angielskie miasto zaatakowane wie­czorem 14 listopada 1940 r. przez449 niemieckich samolotów bombo­wych w odwecie za nalot kilku bom­bowców *RAF, które 8 listopada zrzuciły bomby na Monachium. Jed­na z bomb ugodziła piwiarnią „Lówenbraukeller" tuż po zakończe­niu spotkania najstarszych członków partii...