Kirsten Walther

Czytaj Dalej

FUNK WALTHER (1890-1960) - polityk

Niemiecki dziennikarz, członek na­zistowskiej partii NSDAP od 1931 r., od 1933 r. zajmował stano­wisko sekretarza stanu w Minister­stwie Propagandy i szefa urzędu prasowego rządu niemieckiego. Od 1937 do 1945 r. był ministrem go­spodarki Rzeszy, a od 1939 r. także prezydentem banku Rzeszy (Reichs-banku). Po...

REICHENAU WALTHER von (1884-1942) - feldmarszałek

Niemiecki oficer, uczestnik 1 wojny światowej, od 1 lutego 1933 r. był szefem urzędu ministra, a od 1934 r. urzędu Wehrmachtu (Wehrmachts-amt) w Ministerstwie Reichswehry. W czasie agresji na Polskę we wrze­śniu 1939 r. dowodził 10 armią,a następnie przejął dowodzenie 6 ar­mią i na jej czele walczył w...

WALTHER P-38 - pistolet

Standardowy pistolet Wehrmachtuskonstruowany przez firmę CarlWalther GmbH z Zella-Mehlisw Turyngii w 1936 r. Pierwszymodel nazwany AP (Armee Pisto­le) został odrzucony przez wojskoze względu na trudny dostęp dokurek. Dopiero następny modelHP (Heeres Pistole), w którym tawada została usunięta, przyjętopod...