Kirkut w Raciborzu

Czytaj Dalej

Kirkut, kierkut

Żyd. cmentarz; wg przykazańprawa żyd. k. powinien znajdować się poza miastemi mieć wyodrębnione kwatery żeńskie i męskie. Podstawowymtypem nagrobka jest tradycyjny żyd. nagrobek—> macewa.

W większych miastach zwł. odXIX w. powstawały nagrobki, których formy asymilowałytypy nagrobków i style sztuki...