Kirkpatrick Sale

Czytaj Dalej

KRETA - SALA TRONOWA I RESZTA PAŁACU W KNOSSOS

Warto zwrócić uwagę na gigantyczne pithoi w północno-wschodniej części pałacu,na warsztaty pałacowe, na magazyny, które można oglądać spoza Sali Tronowej, na reprodukcje fresków w odrestaurowanej komnacie ponad nią - malowidło przedstawiające króla-kapłana patrzącego w dół na południową stronę Centralnego Podwórza, na relief ukazujący szarżującego byka.

Sale koncertowe

Podczas projektowania sal koncertowych nale­ży wszystkie te czynniki brać pod uwagę.

Przysięga w Sali do Gry w Piłkę

Deputowani stanu trzeciego, gdy 20 czerwca zastali salę obrad zamkniętą, zebrali się w Sali Gry w Piłkę, dużej hali stojącej w pobliżu, i tu związali się przysięgą, że nie rozejdą się, dopóki Francja nie otrzyma konstytucji.

Sala

sale)

SALAMI

SALAMI — 1) ser twardy o kształcie cylindrycznegowałka (wygodny do krajania), o smaku podobnymdo sera trapistów;2) sucha kiełbasa z mięsa oślego lub końskiego.

Postępowanie na sali porodowej przed porodem

   Temperatura na sali porodowej powinna wynosić 24-26,6°C (optymalna temperatura dla noworodków niedojrzałych wynosi 36—37°C, jednak utrzymanie jej jest niemożliwe ze względu na dyskomfort personelu).

Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej

Prawidłowe postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej łub sali operacyjnej może mieć decydujący wpływ na jego dalsze losy.