Kirkland (Kanada)

Kirkland (Kanada)

Czytaj Dalej

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Główną przyczyną wojny było uwikłanie Stanów Zjednoczonych w gospodarczą blokadę kontynentalną prowadzoną przez Francję i Anglię (wielkich rywali).Neutralne statki floty amerykańskiej były rewidowane i często konfiskowane zarówno przez Anglię jak Francję. Zdarzały się także porwania marynarzy i...

Parki narodowe Kanady

Kanada szybko wzięła przykład z USA i już w 1885 roku objęła ochroną niewielki obszar w Albercie, który później przekształcił się w Park Narodowy Banff. W 1911 roku powstał kanadyj­ski odpowiednik Służby Parków Narodowych, Canadian Park Branch i od tego czasu w Kanadzie zaczęło powstawać coraz...

Kryzys w Kanadzie - Quebec

Współczesna Kanada z nowoczesnym, zamożnym społeczeństwem, boryka się z poważnymi problemami. Struktura polityczna państwa jako federacji została poddana trudnej próbie - w Quebecu narastało niezadowolenie, wydawało się, że nie sposób stworzyć takiego modelu państwa, który zadowalałby...

Stany Zjednoczone w pierwszych latach powojennych. Inne kraje Ameryki w latach 1945 - 1992 - Kanada

 

Podobne procesy społeczno-gospodarcze zachodziły w Kanadzie, więź której z metropolią ulegała rozluźnieniu na korzyść umocnienia zależności ekonomicz­nej od USA. Sytuacja gospodarcza kraju uległa wyraźnej poprawie po odkryciu olbrzymich złóż ropy naftowej w prowincji Alberta (1947).

W tym samym...

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kanada

 

W Kanadzie mimo wejścia w życie pod rządami Briana Mulroneya układu o wolnym handlu z USA (rozszerzonego także następnie na Meksyk) nienajlepsza sytuacja gospodarcza łączyła się z coraz bardziej realną perspek­tywą secesji francuskojęzycznej prowincji Quebec, a w ślad za tym - rozpadu federacji...

Kanada wobec powstania USA

 

W obawie, aby przykład Stanów Zjednoczonych nie był zaraźliwy oraz żeby nie doszło do konfliktów między francuską a anglosaską ludnością Kanady, rząd Pitta, przeprowadził w 1792 r. Canada Act.

 Prowincja Quebec została podzielona na Dolną Kanadę ( o ludności przeważnie francuskiej, dla której...

Kanada

 

Kraj obejmujący północną część Ameryki Północnej. Pierwotnie zamieszkany był przez Indian północnoamerykańskich i Inuitów zajmujących tereny na dalekiej północy.

W X w. wikingowie założyli osadę w L’Anse aux Meadows. John Cabot wylądował w 1497 na Labradorze, zbadał Nową Fundlandię i Cape...

Międzynarodowa rola Kanady w XIX w.

Wiek XIX był przełomowym okresem w dziejach Kanady. Był to czas, w którym rozparcelowana Brytyjska Ameryka Północna, pokonując liczne przeszkody stające na jej drodze, przez stopniową konsolidację, skonfederowała się tworząc w 1867 roku Dominium Kanady. Bez wątpienia jest to ogromna droga, jaką przez 100 lat udało się pokonać Kanadzie. Droga, podczas której obszar ten zyskiwał na znaczeniu zarówno z punktu widzenia gospodarki światowej, polityki wewnętrznej Imperium ...

Misje i Kościół w Kanadzie

Misje w tym rozległym kraju, prowadzone przez Kościół francuski, uległy osłabieniu wskutek niekorzystnychwarunków politycznych. Powoli więc organizował się Kościół kanadyjski. Gdy Kanada zostałaopanowana (1759) przez Anglików i przyznana im w pokoju paryskim, jezuiccy profesorowie z kolegiumw Quebecu...