Kirk Stevens

Czytaj Dalej

STEVENS HENRY CHARLES

STEVENS HENRY CHARLES, ur.

umień wielopostaciowy odmiana Stevens-Johnsona

Jest to szczególnie ciężka postać rumienia wielopostaciowego, z zajęciem głównie błon śluzowych jamy ustnej, narządów płciowych, nosa [ | oczu. W skórze wykwity rumienio-wo-pęcherzowe są rozmaicie rozległe, mogą pozostawiać zaniki.

Zmianom zwykle towarzyszy wzrost tem# peratury ciała, ogólne...