Kirjat Ono

Kirjat Ono

Czytaj Dalej

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM SPRAWSTWA RÓWNOLEGŁEGO, CZYM RÓŻNI SIĘ ONO OD WSPÓŁSPRAWSTWA?

Sprawstwo równoległe, które polega na tym, że różne osoby w tym samym czasie i miejscu, wykorzystując tę samą sposobność, popełnia przestępstwo, każdy jednak działa na własną rękę. Od współsprawstwa różni się tym, że brak jest między nimi porozumienia.

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM PODŻEGANIA, NA CZYM ONO POLEGA?

Podżeganie jest zawsze zachowaniem umyślnym, popełnić je można jedynie w zamiarze bezpośrednim, w formie działania (niemożliwe jest podżeganie w formie zaniechania).

Wyjaśnij co to jest prawo Engla? Jak działa ono w przypadku dóbr podstawowych, dóbr podrzędnych, a jak w przypadku dóbr luksusowych?

 

Prawo Engla – typowe, przeciętne wydatki na konsumpcję zmieniają się wraz ze zmianami dochodów w dość regularny sposób, przy czym w obrębie każdej grupy społecznej występują duże odchylenia od poziomu przeciętnego.

>

>

>

Obszar najwyższej ochrony (ONO)

O. wymagające najwyższego stopnia ochrony wyznaczone na podstawie oceny potencjalnego zagrożenia wód w → głównym zbiorniku wód podziemnych; zwykle ONO obejmują obszary zasilania izolowanych zbiorników wody wysokiej jakości lub też obszary najbardziej istotne (krytyczne) dla ochrony pozostałych typów → GZWP;...

Jakie ćwiczenia mogą pomóc dziecku, jeśli myli ono litery?

Zasada terapii w zakresie nauki liter powinno być wprowadzanie nic więcej niż jednej trudnej litery podczas jednego zajęcia.