Kirjat Gat

Kirjat Gat

Czytaj Dalej

GAT

(hebr. tłocznia wina), miasto kananejskie wspomnianew listach z Tell el —» A m a r n a ( A N E T 489), zamieszkałeprzez Anakitów (Joz 11,22), później miasto Pentapolis filist.(Joz 13,3; 1 Sm 5,7-10; 6,17).

G. jest często wymieniane w historii Dawida; władcą G. byłwówczas Akisz; z G. pochodził m.in. Goliat...