Kirjat Atidim (osiedle Tel Awiwu)

Kirjat Atidim (osiedle Tel Awiwu)

Czytaj Dalej

„ Pan Tadeusz ” - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe.

GENEZA W ŚWIETLE INWOKACJI I EPILOGU, TŁO HISTORYCZNE

 

I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego

 

Powstanie listopadowe zakończyło się klęską Polaków. Następstwa po przegranym powstaniu były poważne : została ograniczona autonomia Królestwa Polskiego oraz zlikwidowano polskie wojsko...

Tło reklamy

 

Swoje znaczenie ma również otoczenie, w którym rozgrywa się akcja reklamy. Umiejscowienie jej wśród rozkwitających łąk przywodzi na myśl wypoczynek, beztroskę i kontakt z obfitującą w bogactwa naturą. Jest również wdzięcznym tłem dla hasła Produkt polski, w czym nie ustępuje widokom rodzimych...

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Jednostka pomocnicza gminy (analogicznie do sołectwa lub dzielnicy). Status osiedla nadaje rada gminy na mocy uchwały. Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Działalność w...

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

Organem uchwałodawczym w dzielnicy lub osiedlu jest rada – organ przedstawicielski wybrany według zasad ustalonych przez radę gminy.

Organem wykonawczym rady dzielnicowej (osiedlowej) jest zarząd z przewodniczącym na czele.

W jednostkach podziału pomocniczego miast przyjęto zatem zasadę...

Specyficzne tło pracy nauczyciela

Warunki pracy: niedookreślone, zmienne, bardzo dynamiczne i niestandardowe

Plan pracy nauczyciela jest modyfikowany w toku lekcji, obraz lekcji kształtuje się w jej trakcie- dlatego nauczyciel nie działa odtwórczo. Nauczyciel działa twórczo i w biegu- nie może zawieść toku lekcji i pomyśleć w spokoju...

Akwarium - Tło

Tylna ścianka akwarium ma funkcję jedynie estetyczną. Najpopularniejszą lecz chyba najbardziej kiczowatą metodą budowy tylnej ścianki są "tapety akwarystyczne", przedstawiające zdjęcia biotopu. Wyglądają one mało realistycznie i niepotrzebnie zaburzają harmonię zbiornika, tak więc odradzamy ich...

Herezje w średniowiecznej Europie: tło społeczne i religijne

-  spór między szkołami filozoficzno – teologicznymi w Antiochii i Aleksandrii, pierwsza starała się pogodzić dogmaty chrześcijańskie z rozumem, druga za mistycyzmem

-  IV-V w. – ruch opozycyjny najbardziej rozwiniętych prowincji – Syrii, Egiptu, przeciw wyzyskowi stolicy i administracji rzymskiej –...

Polityczne tło przewrotu majowego

 

Jesienią1925 roku w obliczu kryzysu gospodarczego i załamania złotego upadł rząd Władysława Grabskiego. W tym samym czasie układ w Locarno pogorszył położenie międzynarodowe kraju, a dyplomacji polskiej nie udało się temu zapobiec.

Nowym premierem został Aleksander Skrzyński, którego rząd...

Osiedle

Nieduże skupisko siedzib ludzkich; odrębnajednostka osadnicza o charakterze nierolniczym(np. osiedle uzdrowiskowe); typ zagospodarowaniaterenów miejskich: osiedle mieszkaniowe, wyposażonew niezbędne urządzenia usługowe (niekiedydzielone na tzw. kolonie).

Grudzień 1970r. na Wybrzezu, jego tło i nastepstwa

Temat: „Grudzień 1970 r. na Wybrzeżu, jego tło i następstwa” Grudzień 1970 roku był bez wątpienia jednym z najważniejszych i zarazem najtragiczniejszych momentów w całych dziejach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Mianem Grudnia 1970 określa się bunt robotniczy w Polsce w dniach 14-22 grudnia 1970 roku (strajki, wiece, demonstracje) głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji była wprowadzona 12 grudnia drastyczna ...

Zbrodnia Katyńska, jej tło i konsekwencje.

13 kwietnia 2008 roku minie 8 lat od chwili, gdy prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow publicznie wyznał winę swojego narodu za dokonanie masakry w Lesie katyńskim. Złożył to oświadczenie równo po 47 latach po podaniu przez Goebbelsa wiadomości o odkryciu masowych grobów w Katyniu. To, o czym od dawna wiedziano, zostało w końcu formalnie potwierdzone. Przez półtora wieku słowo ?Katyń? oficjalnie nie istniało, stanowiło w Polsce całkowite tabu. Nawet rodziny ofiar unikały go,

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

Hałas jest czynnikiem uciążliwym, a nawet szkodliwym dla zdrowia, przeszkadza w pracy i w odpoczynku, dlatego należy chronić osiedla, miejsca pracy i odpoczynku pod względem akustycznym. Miasto, wielkie skupisko ludzi, przemysłu, arterii komunikacyjnych, jest źródłem wielu dźwięków, nie zawsze miłych dla ucha. Aby zapewnić komfort mieszkającym w mieście ludziom, konieczne jest właściwe rozmieszczenie osiedli, obiektów przemysłowych, ulic. Złe rozwiązanie urbanistyczne,

OKRES HELLENISTYCZNY - Tło historyczne epoki

Wielki twór Aleksandra Wielkiego połączył świat grecki z dalekim i bliskimWschodem. Dominacja Macedonii oznaczała koniec wolności helleńskiej,który dokonał się wraz ze zwycięstwem Filipa pod Cheroneą (338 r. przedChrystusem). Niewola Greków zbliżała się wielkimi krokami, ale z nią, co...

Tło ogólne dwu pierwszych wieków po Chrystusie

Postać Cycerona zamyka poczet wybitnych umysłów, które tworzyły filozofięeuropejską przed Chrystusem. Zanim j e d n a k przystąpimy do omawiania myślichrześcijańskiej, najpierw nakreślimy główne prądy intelektualne dwu pierwszychwieków naszej ery, a p o t em przedstawimy neoplatonizm, aby w t e n...

Osiedle Giszowiec

7 km na pd.-wsch. od centrum. Osiedle górnicze zbudowane w 1906-08 wg koncepcji miasta-ogrodu, z inicjatywy dyrektora zakładów Gieschego, A. Uthema-na; projekt braci Zillmann z Charlot-tenburga. Mieszkania dla 630 rodzin, oddalone od kopalń. Domy najwyżej dwukondygnacyjne, zróżnicowane archite­ktonicznie, dwu i...

Czego dotyczy prawo tła i prawo torowania drogi w patomechanizmie dysleksji?

Rozpatrując patoniechanizm zaburzeń uwarunkowanych działaniem kilku czynników, H. Spionek (1965) objaśnia prawo torowania drogi. Dotyczy ono zmniejszania się odporności układu nerwowego pod wpływem uprzedniego „torującego” działania niekorzystnych czynników.

Na przykład wstrząs mózgu jest...

„BOGURODZICA” - TŁO KULTURALNE CZASU POWSTANIA

Nasuwa się z kolei pytanie, czy Bogurodzica, znakomity najstarszy wiersz polski, budową o nieregularnych wersach i całą składnią poetycką nawiązujący do poetyki zachodniej, a co najważniejsze, oryginalne wzory łacińskie przetwarzający — jest na tle ówczesnej polskiej kultury 1 ilerackiej unikatem.