Kirjat Atidim Tower

Kirjat Atidim Tower

Czytaj Dalej

TOWER OF LONDON

Traitors' Gate, 'brama'zdrajców', od strony rzeki i Bloody Tower, -krwawa wieża', kojarzą się z licznymi postaciami hist. broni i zbroi, inne (Wakefiełd Tower) - zbiór klejnotów i insygniów król.