Kirishima (1915)

Kirishima (1915)

Czytaj Dalej

Karol Olszewski 1846 - 1915

Pionierem w dziedzinie kriogenilu był w Polsce znakomity chemik Karol Olszewski. Urodził się w Broniszowie koło Tarnowa. Po uzyskaniu matury wstąpił na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zgłębiał tam tajniki fizyki, chemii i matematyki. Już wówczas zwrócił na siebie uwagę wykładowców swoimi...

BRYTYJSKIE WOJNY KOLONIALNE W AFRY­CE 1900-1915.

Na przełomie XIX i XX w. panowanie Wielkiej Brytanii na zachodnim wybrzeżu Afryki - w Nigerii, na Złotym Wybrzeżu (Ghana) i w Sierra Leone - było ugruntowane, obszary te były jednak bardzo rozległe i dla wzmocnienia pozycji należało jeszcze podporządkować tereny w głębi Jadu. Brytyjscy oficerowie i...

BURÓW POWSTANIE 1914-1915.

W 1914 Związek Południowej Afryki ustanowiony przez Wielką Brytanię w 1910 przyłączył się do sprzymierzonych i przystąpi} do ŚWIATOWEJ WOJNY I. Premier Związku, Louis Botha (1826-1919), rozpoczął przy­gotowania do inwazji na sąsiednią kolonię, Niemiecką Afrykę Południowo-Zachodnią (Namibia)...

DARDANELSKA KAMPANIA 1915

Gdyby w czasie ŚWIATOWEJ WOJNY I Francji i Wielkiej Brytanii udało się opanować cieśninę Dardanele i miasto Konstantynopol (Stambuł), mogłyby wów­czas przesyłać dostawy dla swego sojusznika, Rosji, drogą morską. W lutym 1915 flota brytyjska wpłynęła w cieśninę i zdobyła kilka małych tureckich...

HAITAŃSKA REWOLTA 1915

Na początku 1915 Yilbrun Guillaume Sam (zm. 1915) i jego zwolennicy przejęli władzę w Haiti. W kraju panował chaos z powodu wybucha­jących powstań. Sam został prezydentem, ale już 28 lipca 1915 został zamordowany przez zrewoltowany tłum. Wobec panującej anarchii na rozkaz prezydenta USA Woodrowa...

MEKSYKAŃSKIE POWSTANIE 1914-1915

W wyniku udanego zamachu stanu 18 lutego 1913 Yictoriano Huerta (1854-1916) objął urząd prezydenta Meksyku, obalając Fran­cisco I Madero (1873-1913). Przeciw Huer-cie wystąpiły jednak siły zbrojne Emiliano Zapaty (1880-1919) na południu, Yenus-tiano Carranzy (1859-1920) na północnym wschodzie, Francisco...

ORMIAN MASAKRY 1915.

Ormiańscy po­wstańcy, dążący do utworzenia niepodległej Armenii, 20 kwietnia 1915 zdobyli twierdzę Van we wschodniej części imperium osmań­skiego. Z pomocą Rosjan Ormianie utrzymali twierdzę do sierpnia 1915, po czym twierdza padła. Rząd młodoturków uważał Ormian za element niebezpieczny i...

SANUSIJJI POWSTANIE 1915-1917

Sanu-sijja, islamski zakon-sekta, założony w 1837 przez Muhammada ibn Alego as-Sanusi, przyjął zasady mistycznego sufizmu i nawo­ływał do ścisłego przestrzegania pierwo­tnych zasad islamu. Zakon zyskał wielu zwolenników w Cyrenajce (wschodnia część Libii). Politycznie zaangażowani, wojow­niczy...

ŚWIATOWA WOJNA l NA BAŁKANACH 1915-1918

Na Półwyspie Bałkańskim wrzało od bardzo dawna; przyczyną były nieporozumienia na tle narodowościowym i dążenia ekspansjonistyczne (patrz bał­kańskie wojny). 28 lipca 1914 Austro-Węg-ry wypowiedziały wojnę Serbii (patrz świa­towa wojna 11914-1918), ale rozpoczęły dzia­łania, dopiero gdy wojska...

ŚWIATOWA WOJNA l NA FRONCIE WŁOSKIM 1915-1918

Włochy zachowały neutralność do 1915; 23 maja 1915 postanowiły przyłączyć się do aliantów, by walczyć ze swoim tradycyj­nym nieprzyjacielem, Austro-Węgrami (patrz światowa wojna i 1914-1918). Armia włoska rozpoczęła uderzenie w dolinie rzeki Soczy (Isonzo), ale Austriacy ufortyfikowali wznie­sienia...

Grecja w dobie klęski w Anatolii i zamachów stanu w 1915-1916r.

Niniejsza praca przedstawia sytuację Grecji w czasie jej przystąpienia do I wojny światowej, klęski w wojnie z Turcją o Anatolię i jej następstw. Lata 1915 – 1916 były dla Grecji okresem wahań pomiędzy zachowaniem neutralności a dołączeniem do działań wojennych. Był to czas konfrontacji poglądów króla i premiera oraz licznych zamachów stanu. Grecja była ostatnim z państw bałkańskich, które przystąpiły do I wojny światowej. Za udział obiecano jej południową ...