Kirinyaga (książka)

Czytaj Dalej

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

 

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Jednym z owoców twórczości Adama Mickiewicza jest "Pan Tadeusz". Podczas czytania poematu możemy odczuć wrażenie że jest on w jakiś sposób inny od poprzednich dzieł poety. Jest to utwór opowiadający o sprawach zwykłych ludzi...

Recenzja książki "Kamienie na szaniec"

Ostatnio przeczytałam opowieść - dokument "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Autor nadał taki tytuł książce na prośbę Zośki, ponieważ została napisana na podstawie jego pamiętnika. Utwór ten to dokument, ponieważ nie ma w nim fikcji literackiej, są rzeczywiste wydarzenia i autentyczne...

Dzienniki i ich rodzaje - Pamiętnik, książka wspomnieniowa

Dotyczy głównie przeszłości, pi­sany nie na bieżąco, lecz z perspektywy wielu lat.

Na przykład: J. Iwaszkiewicza, „Książka moich wspomnień” oraz Cz. Miłosza, „Rodzinna Europa”.

"Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba". Opowiedz o książce zakończonej tak bezczelnym zdaniem

-> Powieść można interpretować w płaszczyźnie kulturowej, bądź egzystencjalnej. W tym drugim aspekcie jest to powieść o tragicznym rozdarciu człowieka. Z jednej strony jest on określany przez własną naturę, własną cielesność, z drugiej strony jest kształtowany przez dziedzictwo kultury...

Czesław Miłosz - O książce

W czasach dziwnych i wrogich żyliśmy, wspaniałych,

nad głowami naszymi pociski śpiewały

i lata niemniej groźne od rwących szrapneli

nauczały wielości tych, co nie widzieli

wojny. W pożarze sucho płonących tygodni

pracowaliśmy ciężko i byliśmy głodni

chleba, cudów nieziemskich zjawionych na...

Sposoby upadlania człowieka w sowieckich obozach w świetle książki Gustawa Herlinga - Grudzińskiego „Inny świat”

Dzieje prześladowania i uśmiercania ludzi niewygodnych ze względów narodowościowych i ideologicznych są bardzo stare. Zesłania i przymusowe roboty stosowane były przez wszystkie państwa europejskie posiadające kolonie, zaś zesłania na Syberię rozpoczęły się już w XVI wieku. W stosunku do Polaków...

Zasady znakowania książek i czasopism

Dla książek i czasopism zarezerwowano w systemie kodów kreskowych prefiksy:

978 – książki

977 – wydawnictwa ciągłe (periodyki)

W przypadku czasopism stosuje się jeszcze dodatkowy krótki kod tzw. „add-on” – zawierający informację o numerze czasopism lub seryjnym.

Książki są oznaczone tzw. numerem...

Recenzja książki pt.: "Działalność publicystyczna Mikołaja Kopernika" autorstwa Mariana Biskupa

Prof.dr hab. Marian Biskup jest laureatem Nagrody FNP'92 w dziedzinie nauk humanistycznych za pracę zatytułowaną ,,Wojna Pruska, czyli walka Polski z zakonem krzyżackim z lat 1519-1521". Urodził się w Inowrocławiu, gdzie w 1946r. Ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie studiował na wydziale Nauk...

GWIAZDA. Książka składkowa

GWIAZDA. Książka składkowa (w nrze 1 podtyt. Pismo zbiorowe), pismo zbiór., wyd. 1846 przez Z. Fisza w Petersburgu, 1847—49 przez J. Jurkiewicza w Kijowie. Założone przez Fisza, Jurkiewicza i A. Marcinkowskiego w celu uniezależnienia się od „Tygodnika Petersb.", zrazu bez intencji polemicznych (w nrze 1...

KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej

KSIĄŻKA. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej, wyd. w Warszawie i Lwowie 1901-14 oraz w Warszawie 1922; wydawca E. Wende, red.: od 1901 M. Massonius, od 1903 A. Mahrburg, od 1905 A. Turkuł, od 1907 J.K. Kochanowski, od 1913 L. Bernacki; po wznowieniu 1922 red. J. Muszkowski i M...

KSIĄŻKA. Spółka Nakładowa „Książka"

KSIĄŻKA. Spółka Nakładowa „Książka", wydawnictwo działające we Lwowie 1904, nast. w Krakowie do 1915, zał. z inicjatywy B.A. Jędrzejowskiego przy współudziale W. Jodki-Narkiewicza. Do Spółki wchodzili m. in. L. Wasilewski, K. Prauss (1904-06), W. Dehnel (1907-15), kierował nią Jędrzejowski...

KSIĄŻKA, placówka wydawniczo-księgarska

KSIĄŻKA, placówka wydawniczo-księgarska, zał. w Warszawie 1919 przez grupę działaczy komunist. i socjalist.; 1921 przekształcona w wydawnictwo KPRP (nast. KPP). Zalążkiem wydawnictwa była Spółdzielnia Księgarska „K.", działająca od 1917 pod kierunkiem M. Orsetti przy Tow. Czytelni m. Warszawy. W...

KSIĄŻKA I WIEDZA (KiW), Wydawnictwo „K.iW."

KSIĄŻKA I WIEDZA (KiW), Wydawnictwo „K.iW.", wydawnictwo utworzone 1948 w Warszawie przez KC PZPR z połączenia spółdzielni wydawn. —> Książka (wywodzącej się z tradycji KPP) i Wiedza (PPS); 1973 weszło w skład RSW „Prasa-Książka-Ruch". Publikuje dzieła klasyków marksizmu-leninizmu, prace nauk. i...

KSIĄŻKA PAMIĄTEK, powieść N. Żmichowskiej

KSIĄŻKA PAMIĄTEK, powieść N. Żmichowskiej, prwdr. w „Przeglądzie Nauk." 1847 (z podtyt. „znaleziona przez Gabryellę i czytana przy kominkowym ogniu") i 1848 (z podtyt. „Jedna z powieści czytanych przy kominkowym ogniu"), przedr. w t. 2-3 Pism, Warszawa 1861, z notką usprawiedliwiającą nieukończenie...

LEVIATHAN. Książka składkowa

LEVIATHAN. Książka składkowa, almanach, wyd. w Kijowie 1848 przez A. Marcinkowskiego (pod pseud. Albert Gryf), zawierający gł. prace współpracowników —> Gwiazdy. W publikacji, która obejmuje poezje oryginalne i tłum. pióra Z. Fisza, A. Grozy, J. Jurkiewicza, T. Lenartowicza (Do poezji) i T. Łady...

ŁĘTOWSKI JULIAN, właśc. Władysław Książek

ŁĘTOWSKI JULIAN, właśc. Władysław Książek, ur. 2 II 1857 w Krakowie, zm. 12 V 1897 w Warszawie, prozaik, dramaturg, poeta, dziennikarz. Początkowo pracował jako zecer w drukarni „Czasu". Od 1879 mieszkał w Warszawie, pracował w redakcji —> „Echa", od 1882 w „Słowie". Był związany ze środowiskiem...

MODLITEWNIKI, książki z modlitwami dla osób świeckich

MODLITEWNIKI, książki z modlitwami dla osób świeckich. Powstanie i rozwój m. łączy się z okresem późnego średniowiecza; należą one do pierwszych i gł. form literatury dewocyjnej. Sporządzane dla wysoko postawionych osobistości, m. rękopiśmienne, iluminowane, zawierały dowolny zestaw tekstów...

NOWA KSIĄŻKA. Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii

NOWA KSIĄŻKA. Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii, wyd. w Warszawie 1934-39 (10 z. rocznie) przez wydawnictwo —> Trzaska, Evert i Michalski; red. nacz. S. Lam. Informator dla bibliotekarzy, wydawców i księgarzy, prowadził bieżącą bibliografię druków pol. (oprac. W...

NOWE KSIĄŻKI. Przegląd literacki i naukowy

NOWE KSIĄŻKI. Przegląd literacki i naukowy, dwutygodniowy popularny kryt. przegląd nowości wydawniczych, gł. z dziedziny literatury i humanistyki, wyd. od 1949 w Warszawie; początkowo kontynuacja tradycji przedwojennej —> „Nowej Książki", miał formę bibliogr. biuletynu nowości. Kolejni red.: W...

FORMATY KSIĄŻEK

Formaty bibliograficzne obowiązywały od czasu zastosowania papieru (zamiast papirusu, pergaminu itp.) do produkcji książek w formie kodeksu (a nie zwoju), do czasu zmechanizowania produkcji papieru.

Format piano odpowiadał arkuszowi (o szerokości i długości nie przekraczającej zazw. sążnia, tj. sięgu...