Kirin (piwo)

Czytaj Dalej

Polski rynek piwa

 

Polskie browary sprzedały w ubiegłym roku o około 113 tys. hl piwa więcej niż w roku 2000. Oznacza to, że konsumpcja wzrosła o 22,6 mln półlitrowych kufli piwa w porównaniu z rokiem 2000. Polskie browary ulokowały ogółem na rynku ponad 24,1 mln hl piwa - o ok. 0,5% więcej niż w roku 2000. Dynamika...

Perspektywy Rozwoju rynku piwa

 

Rozwijająca się dynamicznie branża piwowarska ma jeden z najwyższych wskaźników rentowności w całym przemyśle spożywczym. Kondycja finansowa największych krajowych producentów jest generalnie dobra. Wyniki branży w 2000 r. nie budzą jednak szczególnego zachwytu analityków. Po 10 miesiącach zysk...

Wzrost Konsumpcji Piwa

 

Przewiduje się dalszy wzrost konsumpcji piwa, będący przede wszystkim konsekwencją zmiany upodobań i stylu życia Polaków. Obecnie coraz częściej rezygnujemy z alkoholi wysokoprocentowych na rzecz wina i piwa - tendencja ta powinna utrzymać się w najbliższych latach. We wszystkich raportach branżowych...

Spożycie Piwa w Polsce

 

Do picia piwa przyznaje się 63% dorosłych Polaków, z czego dwie trzecie stanowią mężczyźni. Najczęściej pijemy piwo w domu (72%), pubach i restauracjach (21%), a zaledwie 6% przyznaje się do konsumpcji w plenerze.

Piwo jest napojem szczególnie popularnym wśród ludzi młodych, uczniów i studentów oraz...

Akcyza a konkurencyjność polskiego piwa

 

Problem podatku akcyzowego jest również bardzo istotny w kontekście starań Polski o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej. O zakresie i skali spodziewanych zmian trudno orzekać teraz, gdyż Polska nie opracowała jeszcze stanowiska negocjacyjnego w zakresie rolnych produktów przetworzonych (m. in...

OGÓLNA CHATAKTERYSTYKA RYNKU PIWA

 

Spożycie piwa w Polsce systematycznie rośnie - podczas gdy w 1990 statystyczny Polak wypijał 30.2 litra rocznie, w 1995 roku już 40.5 litra, a w 1997 roku aż 49 litrów. Według prognoz, do roku 2001 produkcja piwa w Polsce wzrośnie o 20.7 procent, wobec średniej dla Europy +2.2 proc. i dla świata 8.2...

Komisja EU vs RFN: (sprawa piwa)

W RFN przyjęto regulację, że pod nazwą PIWO- można sprzedawać tylko te napoje, które są wyprodukowane tylko wg specjalnego procesu ( tak jak to robią w RFN). Była to ukryta dyskryminacja dla piw z państw obcych. ETS uznał że ta regulacja jest sprzeczna z zapisami, i że piwo jest nazwą ogólną...

Jak powstaje piwo?

Podobnie jak wino, piwo również powstaje w pro­cesie fermentacji. Produkuje sieje głównie z jęcz­mienia, wody, drożdży oraz szyszek chmielu. Z jęczmienia otrzymuje się cukier niezbędny do wyprodukowania alkoholu. Na początku jęczmień poddaje się procesowi słodowania. Ziarno jest mo­czone kilka dni...

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY (PIW)

PAŃSTWOWY INSTYTUT WYDAWNICZY (PIW), wydawnictwo literatury pięknej oraz popularnonauk. i nauk. z zakresu szeroko pojętej humanistyki, zał. 1946 w Warszawie. Główne dziedziny działalności PIW to z jednej strony edycje klasyki pol. i obcej (zgodnie z ujęciem przez J. Krzyżanowskiego naczelnego zadania...

PIWO

Jeden z najstarszych napojów, znany od czasów przedhist., gł. w krajach Bliskiego Wschodu i śródziemnomorskich, wyrabiany w staroż. Egipcie, Babilonii, bardzo ceniony przez Gotów, Germanów i Słowian znad Warty i Odry. Chmiel zaczęto powszechnie dodawać do piwa w XIII w.

Dawniej warzono gł. w domach i...

CILIN, Kirin

Diecezja w pn.-wsch. Chinach (prow. Cilin), sufr. Szenjangu (Mukden). Erygowano tu 19 V 1898 wikariat apost. Mandżurii Pn., który 3 XII 1924 przemianowano na C. i 11 IV 1946 podniesiono do rangi diecezji; zajmuje 163 000 km2 i 1949 liczyła ok. 9 min mieszk., w tym 35 000 katolików, 33 księży diec, 223...

Piwo.

Browary piwowarskie Nie ma chyba bardziej popularnego napoju niż piwo, i prawdopodobnie nie było w historii trunku bardziej rozpowszechnionego niż tradycyjny złocisty napój. W każdej epoce, niemalże w każdym kraju na wszystkich kontynentach znane ono było od czasów najdawniejszych. Zapraszamy do przejrzenia różnych epok, aby zobaczyć, w jaki sposób powstała HISTORIA PIWA. Sumerowie Kraj Sumerów leżał między Eufratem a Tygrysem i tutaj właśnie odkryto,

Historia produkcji piwa

Piwo towarzyszy ludziom od tysięcy lat, pierwsze cywilizacje potrafiły już wytwarzać ten złocisty trunek. Naukowcy przypuszczają, że piwo zaczęto warzyć wtedy, kiedy człowiek zmienił swój tryb życia, z koczowniczego na osiadły. Zaczął on wtedy zajmować się uprawą zbóż i w ten sposób otrzymywał podstawowy składnik piwa. Można sobie wyobrazić, jak po ugotowaniu skiełkowanego ziarna człowiek jaskiniowy pozostawił wywar, który po fermentacji okazał się wspaniałym ...

Produkcja piwa

Fermentacja alkoholowa Fermentację alkoholową można prowadzić stosując jako substraty wielocukry (skrobia), które przez enzymy zostają rozłożone na cukry proste, które następnie ulegają fermentacji. W czasie fermentacji mogą powstać w reakcjach ubocznych także niewielkie ilości innych związków (alkohole – propylowy, izobutylowy, amylowy oraz estrów, ketonów i kwasów organicznych), tworząc tzw. olej fuzlowy, fuzle – ciecze o przykrym zapachu i smaku, pozostające po ...

PIWO

PIWO — napój alkoholowy, otrzymywany przezfermentacje, wyciągu ze słodu jęczmiennego z dodatkiemwyciągu z chmielu; składa się z wody,kwasu węglowego, alkoholu etylowego i ekstraktu.Piwa lekkie zawierają 2,2% alkoholu, pełnedo 3,6%, mocne do 5,5%. W skład ekstraktuwchodzą między inaymi dekstryny...

Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIW)

Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Puławach. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

1) mikrobiologia;

2) epizootiologia;

3) parazytologia i choroby pasożytnicze;

4) fizjopatologia i patologia zwierząt;

5) fizjopatologiarozrodu;

6) higiena żywności pochodzeniazwierzęcego;

7)...

PIWO

Od 1805 zaczęły powstawać browary w Alzacji. Sprowadzano również p. dortmundzkie i monachijskie.

W wojsku poi. Ks. Warszawskiego p. stanowiło także istotny składnik pożywienia. Szczególnie popularne było p. z browarów warszawskich. Wysłużeni żoł. często zatrudniani byli przy jego...