Kiriłł Kolcow

Czytaj Dalej

Test kolców

Kolec biodrowy tylny górny przemieszcza się w wyniku tego ruchu od 0,5 do 2 cm w kierunku dystalny m. Przy bloku w stawie krzyżowo-biodrowy m nie dochodzi do obniżania kolca, a niekiedy może on nawet ulec przemieszczeniu ku górze (kranialnie) z powodu pochylenia miednicy.