Kirił Ławrow

Czytaj Dalej

ŁAWROW WUKOŁ MICHAJŁOWICZ

ŁAWROW WUKOŁ MICHAJŁOWICZ, ur. 11 XI1852 w Jelcu, zm. 1912 w Moskwie, jeden z czołowych tłumaczy literatury pol. na język rosyjski. Pochodził z zamożnej rodziny kupieckiej i otrzymał staranne wykształcenie domowe. Od 1880 wydawał w Moskwie miesięcznik lit.-społ. „Russkaja mysl", w którym ogłaszał...