Kirił Denisow

Czytaj Dalej

DENISÓW ANDRIEJ

ur. 1674 w Powieńcu (n. jeziorem Onega), zm. 1730 w pustelni nad Wygiem, Działacz raskołu, pisarz, brat Siemiona.

W latach młodzieńczych przyjął chrzest staroobrzędowców; 1692 przyłączył się do ich wspólnoty (-» bezpopowcy), kierowanej przez Danila Wikulina, z którym 1695 zorganizował w lasach Pomoria...

DENISÓW SIEMION

ur. 1682, zm. 1741 w pustelni nad Wygiem, Pisarz rel. i działacz raskołu, brat Andrieja.

W 1697 osiedlił się z ojcem i młodszym bratem Iwanem w świeckim klasztorze nad rzeką Wyg w tzw. pustelni wygow-skiej, nast. został najbliższym współpracownikiem swego drugiego brata; prawdopodobnie ok. 1703...

ORŁOW-DENISOW Wasilij Pietrowicz (8 IX 1775 - 24 I 1843), gen. ros.

Syn atamana kozaków dońskich, od 1788 w służbie wojsk. W kampanii 1807 bił się pod Dobrym Miastem i Lidzbarkiem Warmińskim. 1808 dowodził kozackim p. gwardii.

Uczestnik wojny ze Szwecją, strzegł wybrzeży Zat. Botnickiej. 1812 w ariergardzie 1 Armii Zachodniej, pod Możajskiem walczył w składzie...