Kinezyterapia

Czytaj Dalej

Kinezyterapia Metoda PETO

: kinezyterapia, terapia zajęciowa, zajęcia doskonalenia mowy, nauka szkolna) 2.

Kinezyterapia

kinezyterapia; wiedza o wykorzysta­niu ruchu jako środka leczniczego.

Kinezyterapia miejscowa

kinezyterapia miejscowa; k.

Kinezyterapia ogólna

kinezyterapia ogólna; wykorzystuje do ćwiczeń zdrowe, nie objęte pro­cesem chorobowym, części ciała i na­rządy.

KINEZYTERAPIA

Zwana inaczej gimnastyką leczniczą lub -> MECHANOTERAPIĄ, obejmujecałość zagadnień związanych z leczeniem za pomocą ruchu. Ćwiczenialecznicze dzielą się na bierne - wykonywane przy pomocy terapeuty bezwspółudziału pacjenta, czynne - wykonywane przez pacjenta pod kierunkiemlekarza oraz specjalne...

Kinezyterapia

Kinezyterapia stanowi najważniejszą część składową postępowania rehabili tacyjnego.

Kinezyterapia wybrane zagadnienia

ĆWICZENIA ODDECHOWE zastosowanie: - należą do podstawowych ćwiczeń w kinezyterapii, ponieważ sprawność układu oddechowego ma decydujący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich układów naszego organizmu - wchodzą w skład niemalże wszystkich programów usprawniania leczniczego cele: nauczenie prawidłowego oddychania - umiejętność prawidłowego oddychania pożądana jest podczas wykonywania wszystkich ćwiczeń i czynności - najczęściej spotykanym ...

Kinezyterapia

(-, kinesitherapy); leczenie ruchem, obejmujące ćwiczenia lecznicze i różnorodne formy aktywności ruchowej, stosowane wrprogramie rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych, dostosowane do wieku, indywidualnej tolerancji wysiłku fizycznego, wydolności organizmu i rodzaju dysfunkcji. Celem k. jest...