Kiłowe odczyny serologiczne

Czytaj Dalej

Konflikt Serologiczny

Konflikt serologicznyKKO iezgodność serologiczna jest sytuacją w której na krwinkach czerwonych płodu występują antygeny układu czynnika Rh lub antygeny grup głównych, które są nieobecne na krwinkach matki.

Odczyny powstające w skórze pod wpływem bodźców fizykalnych

Odczyn taki nazywa się odczynem normalnym. Odczyn taki nazywa się odczynem paradoksalnym. Jednym z podstawowych odczynów organizmu na ciepło jest odczyn ze strony naczyń krwionośnych.

Konflikt serologiczny między matką i płodem

Dla wczesnego rozpoznania konfliktu serologicznego istotna jest znajomość grup krwi rodzi­ców dziecka oraz ocena obecności i ilości (tzw.

BADANIE W PROFILAKTYCE KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO

Rh dodatnie (Rh(+)), a nie wytworzyły przeciwciał odporno­ściowych, do profilaktyki konfliktu serologicznego w układzie Rh (matce podaje się immuno-globuliny przeciwko antygenowi D - tzw.

KIŁA SERCOWO-NACZYNIOWA KIŁOWE ZAPALENIE AORTY

Zmiany chorobowe narządu krążenia o etiologii kiłowej pojawiają się po wielu latach od nie leczonego zakażenia kiłowego. Kiła sercowo-naczyniowa występuje na ogół pomiędzy 30 a 60 r.ż. u osób, które przebyły zakażenie kiłą przed 5—20 laty. Ostatnio choroba ta stała się rzadsza wskutek...

Diagnostyka kiły - metody serologiczne (stwierdzenie obecności przeciwciał we krwi lub PMR chorego)

Wady: odczyny fałszywie dodatnie występują w przebiegu chorób takich jak: grypa, mononukleoza zakaźna, bruceloza, choroby reumatyczne, choroby autoimmunologiczne, a także ciąża i inne oddziaływania czynników toksycznych ■ Testy mikroflokulacji: VDRL (veneral diseases research laboratory) - odczyn kłaczkujący, jakościowy lub ilościowy USR (unheated serum reagin) - modyfikacja VDRL - nie wymaga inaktywacji surowicy, stosowany ...

Konflikt serologiczny

Na szczęście, konflikt serologiczny zdarza się rzadko i mimo około 10% niezgodności serologicznych u rodziców — obserwuje się go w około 1% ogólnej liczby porodów.

Odczyny popromienne

też —+ uszkodzenia popromienne; —>■ radioterapia, popromienne odczyny i uszkodzenia.

Powikłania po radioterapii (odczyny popromienne)

Odczyn wczesny (ostry) pojawia się w czasie 2-4 tygodni od rozpoczęcia napromieniania. Odczyn wczesny ustępuje samoistnie lub po leczeniu farmakologicznym w czasie kilku tygodni dzięki repopulacji przetrwałych komórek macierzystych.

Odczyny ciążowe

Transport hormonów matczynych przez łożysko może spowodować przejściowe zmiany w gruczołach piersiowych i narządach płciowych u noworodka. Stan ten występuje ok. 6.-7. dnia życia dziecka. U niektórych noworodków obojga płci stwierdza się powiększenie gruczołów piersiowych z gromadzeniem się...

Choroba hemołityczna spowodowana konfliktem serologicznym

Wr przypadku wystąpienia konfliktu serologicznego w układzie Rh objawy zależą od stopnia niedokrwistości i obejmują: bladość powłok skórnych, hepatosplenomegalię, a w ciężkiej postaci obrzęk uogólniony.