Kiła wrodzona

Kiła wrodzona

Czytaj Dalej

Kiła wrodzona

znamiona kiły wrodzonej, np. Zapobieganie kile wrodzonej. Konsekwentne działania doprowadziły do znacznego ograniczenia kiły wrodzonej w Polsce; w 1982 r.

Kiła wrodzona późna

znamiona kiłowe (—► kila wrodzona, znamiona).

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Znacząca rola wrodzonych bądź wykształconych zdolności

Wpływają na to nasze wrodzone, bądź wykształcone w procesie życia zdolności.

Wrodzony brak przyusznicy

Dotychczas opisano tylko kilkanaście przypadków wrodzonego braku przyusznicy (agenesis) po jednej stronie i zaledwie parę po obu stronach. Znanych jest również parę przypadków, w których jednostronny brak wrodzony łączył się 7.

Co to jest bielactwo wrodzone?

Jeśli w danej grupie społecznej małżeństwa są zawierane tylko pomiędzy jej członkami, prowadzi to do kumulowania się cech negatywnych. Liczba różnych genów występujących w tej grupie jest coraz mniejsza, przez co zwiększa się ryzyko odziedziczenia chorób genetycznych, które ujawnią się w...

Jakie są wady wrodzone serca?

Jednakże ponad 75 procent wrodzonych wad serca można z powodzeniem leczyć chirurgicznie, a w większości innych przypadków poprawa następuje.

Jakie są wrodzone choroby kości?

Przykładem mogą być: nienaturalnie zgięta szpotawa stopa; wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, przy którym głowa kości udowej łatwo wyślizguje się z panewki stawowej; i rozszczepione podniebienie, polegające na występowaniu szczeliny w podniebieniu twardym pomiędzy ustami a nosem.

Jakie czynniki (z podziałem na cechy wrodzone i nabyte) tworzą obraz psychologiczny człowieka?

Wiążą się z takimi elementami jego psychiki jak: Cechy wrodzone – temperament i inteligencja; Cechy nabyte w rozwoju ontogenetycznym – charakter, osobowość, motywacja działania, system wartości.

Wrodzone i nabyte defekty białek G

  W patologii człowieka znany jest szereg defektów białek G, które implikują zaburzenia nabyte i wrodzone. W zakresie schorzeń wrodzonych najlepiej poznana jest rzekoma niedoczynność przytarczyc.

WRODZONY

  WRODZONY gr. idee wrodzone według R.

Czy istnieją w umyśle ludzkim idee wrodzone, czy cała wiedza pochodzi z doświadczenia?

Nigdy nie uznam za wrodzone czegoś, do wykrycia czego jest nam potrzebny rozum, chyba, że uznam za wrodzone wszelkie prawdy pewne o jakich rozum kiedykolwiek nas pouczył.

Wady wrodzone w obrębie Kkd

WRODZONY BRAK LUB NIEDOROZWÓJ KOŚCI UDOWEJ Całkowity brak kości udowej jest wadą rzadką, natomiast jej niedorozwój obserwuje się częściej.

Wady wrodzone w obrębie Kkg

WRODZONY BRAK LUB NIEDOROZWÓJ KOŚCI ŁOKCIOWEJ Należy do najrzadziej występujących wad kończyny górnej i zwykle występuje w połączeniu z innymi wrodzonymi odchyleniami.

Wrodzona dysplazja stawów biodrowych

Jej etiologia (przyczyna), podobnie jak większości wad wrodzonych, nie jest wyjaśniona. Jej najbardziej nasilona forma to wrodzone zwichnięcie stawów biodrowych.

Wrodzony kręcz szyi

Wrodzony kręcz szyi pochodzenia kostnego (torticollis osteogenes) wywo­łany jest wrodzonymi zniekształceniami kręgów (półkręgi, kTęgi klinowe).

Wrodzone wysokie ustawienie łopatki, choroba Sprengela

Wrodzone wysokie ustawienie łopatki, choroba Sprengel a (scapula alta con­genita) kształtuje się w następstwie zatrzymania etapu rozwojowego, w któ­rym łopatka z odcinka szyjnego, gdzie pierwotnie znajdują się jej zawiązki, powinna obniżać się do poziomu górnych żeber. Wrodzone wysokie usta- obojczyka, aby uniknąć po zabiegu uciśnię-wienie łopatki.

Wrodzone zwichnięcie rzepki

Wrodzone zwichnięcie rzepki (luxatio pa-tallae congenita) może rozwijać się jako następstwo: 1) koślawości kolana i rotacji goleni, a zwłaszcza przy wiotkiej torebce stawowej (elastopatia), 2) zmian bliznowatych i przykurczu mięśnia obszernego bocznego (arthrogrypo-sis).

Wrodzone kolano przegięte

Wrodzone kolano przegięte (genu recurvatum congenitum), rzadko wystę­pująca wada, rozwija się w następstwie przykurczu i zblilznowacenia całego mięśnia czworogłowego. Powstaje wtedy wrodzone zwichnięcie kolana (luxatio genus congenita).

Stopa płaska wrodzona

Stopa płaska wrodzona (pes planovalgus convexus congenitus, pes planus talollexus, pes planus inversus) kształtuje się na tle artrogrypozy, mielodys-plazji, przykurczu mięśnia trójgłowego łydki, piszczelowego przedniego, a nie­kiedy przy osłabieniu mięśnia piszczelowego tylnego i krótkich mięśni stopy.

Wrodzone zrosty

Wrodzone zrosty, blok kręgowy, półkręgi (synostosis congenita vertebra-rum, hemivertebrae) są następstwem zaburzeń segmentacji kręgów i asymet­rycznych zaburzeń ośrodków rozwojowych.