Kiła mózgowo-rdzeniowa

Kiła mózgowo-rdzeniowa

Czytaj Dalej

Dziecięce porażenie mózgowe

Występuje przed drugim rokiem życia w formie porażenia mięśni jednej połowy ciała lub porażenia mięśni obu stron ciała. Przyczynami wywołującymi dziecięce porażenie mózgowe mogą być:

Choroby mózgowe przebyte w czasie życia płodowego.

Uszkodzenia porodowe.

Choroby przebyte w...

Na czym polega nadrzędna rola podwzgórza i przysadki mózgowej w funkcjonowaniu układu endokrynalnego?

Podwzgórze pełni nadrzędną rolę w układzie endokrynalnym. Jest ono częścią układu nerwowego, wchodzi w skład międzymózgowia. Tworzy je pas szarej substancji wokół przysadki mózgowej. Komórki podwzgórza mają właściwości i komórek nerwowych (przewodzenie bodźców elektrycznych), i wydzielniczych...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Mózgowe porażenie dziecięce

Osobna grupa niesprawności ruchowych powiązana jest z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), definiowanym jako „przewlekłe niepostepujące zaburzenia czynności będącego w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, a zwła­szcza ośrodkowego neuronu ruchowego, powstałe w wyniku uszkodzeń mózgu iv okresie...

Układ nerwowy mózgowo-rdzeniowy

Układ nerwowy mózgowo-rdzeniowy reguluje stosunek człowieka do świata zewnętrznego (np. pracę mięśni szkieletowych lub czucie powierzchniowe); z punktu widzenia czynnościowego możemy więc go nazwać układem somatycznym, w przeciwieństwie do układu wegetatywnego, czyli autonomiczne go...

Jama części mózgowej czaszki

Ściany jamy czaszki mózgowej (camirn cranii s. neurocranii*) są utworzone przez wszystkie osiem kości części mózgowej czaszki. Odróżniamy sklepienie czaszki (calvaria) oraz jej podstawę (basis); granicę między nimi tworzy umowna płaszczyzna pozioma, biegnąca przez gładziznę i przez kresy karkowe...

Przysadka mózgowa

Przysadka (hypophysis) albo przysadka mózgowa położona jest na podstawie mózgu. Jest to ciało elipsoidalne, nieparzyste, ułożone pośrodkowo o długiej osi popizecznej. Przysadka jak jagoda na swej łodydze zawieszona jest na końcu stożkowatego tworu, tzw. lejka (infwidibulum), wychodzącego z dna komory...

Położenie i wielkość przysadki mózgowej

Wymiary przysadki są następujące: najdłuższa średnica poprzeczna wynosi przeciętnie 12 do 15 mm; średnica przednio-tylna około 8 mm, zaś średnica pionowa mniej więcej 6 mm. Przysadka jest więc, jak widzimy, wydłużona w kierunku poprzecznym i nieco spłaszczona z góry ku dołowi. L osoby...

Komora włóknista przysadki mózgowej

Komora kostna, jak z powyższego wynika, jest niezupełna; jest ona otwarta bocznie i ku górze; uzupełnia ją komora włóknista utworzona przez oponę twardą. Opona twarda jak torebka obejmuje całą przysadkę, wyścieła ona ściany kostne siodła tureckiego i zamyka przestrzenie, gdzie ich nie ma, tzn...

Stosunki topograficzne przysadki mózgowej

Stosunki topograficzne przysadki są oczywiście różne w różnych kierunkach:

Ku górze przysadka graniczy ze skrzyżowaniem wzrokowym i z pasmem wzrokowym, oddzielona od nich przeponą siodła. Niemniej jednak chorobowo powiększona przysadka może wywierać ucisk na skrzyżowanie: ucisk ten trafia właśnie...

ROZWÓJ PRZYSADKI mózgowej

Przysadka występuje u wszystkich kręgowców i zawsze składa się z dwóch głównych części różnego pochodzenia, budowy i funkcji. Są to: płat przedni albo przysadka gruczołowa (adenohypophysis) i płat tylny albo przysadka nerwowa (neurohypophysis). Obie powstają z ektodermy, pierwsza z ektodermalnego...

Płat przedni przysadki mózgowej

W 4 tygodniu życia zarodka z ektodermalnej płytki przysadkowej powstaje płat przedni. Płytka przysadkowa stanowi część wysłanego ektodcrmą sklepienia zatoki ustnej (stomodeum). Ektoderma styka się tu z entodermą jelita głowowego i tworzy rozgraniczającą obie jamy błonę policzkowo-gardłową. Już...

Żyły przysadki mózgowej

Krew żylna przysadki odpływa głównie do zatok jamistych i iiiiędzyjamistych opony twardej mózgowia. Oprócz tego głównego odpływu żylnego należy również uwzględnić możliwość drugiego — przez układ wrotny, który, jak każdy układ tego rodzaju (np. wątroby), na obu swych końcach rozpada się na...

Co to jest porażenie mózgowe?

Porażenie mózgowe to choroba po­legająca na paraliżu albo osłabieniu górnej części mózgu. Chory nie mo­że kontrolować pracy mięśni i po­prawnie wykonywać ruchów. Porażenie mózgowe jest spowodowane defek­tem mózgu. Najwyraźniejszymi oznakami fizycznymi choroby są nieskoordynowane, gwałtowne...

Czym jest i jak leczyć porażenie mózgowe?

Nie w każdym przypadku udaje się określić przy­czyny choroby. Może ona wystąpić po infekcji płodu w macicy, na przykład wirusem różyczki czy cytomegalii. Czasami łożysko, które zaopatruje rozwijający się płód w tlen i składniki pokarmo­we, nie funkcjonuje prawidłowo. Przyczyną może być...

Czym jest zapalenie opon mózgowych?

Zdarza się, że bakterie czy wirusy, atakują układ nerwowy. Cza­sami infekcje te są groźne dla życia, zwłaszcza jeśli zaatakują mięśnie kontrolujące pracę serca, oddy­chanie i inne procesy życiowe. W zapaleniu opon mózgowych, warstwy otacza­jące mózg (opony) obejmuje infekcja i pojawia się...

ŻYŁY OPONY TWARDEJ MÓZGOWA

Żyły opony twardej, czyli żż. oponowe (w. meningeae), nic mają zastawek i przebiegają na ogół w towarzystwie tętnic. Najważniejszymi żyłami są podwójne żż. oponowe środkowe (w. meningeae mediae), które biegną w towarzystwie t. oponowej środkowej i zwykle przez otwór kolcowy odprowadzają krew do...

Hormony części gruczołowej przysadki mózgowej - tropowe i docelowe, przedstawiciele

 

Podział:

I. SOMATOMAMMOTROPINY: są to hormony docelowe, działające wprost na tkanki obwodowe, muszą mieć swoje statyny:

hormon wzrostu (GH)

prolaktyna (PRL)

II. GLIKOPROTEINY: mają bardzo podobną strukturę chemiczną:

tyreotropina (TSH)

folikulotropina (FSH)

hormon...

Proopiomelanokortyna - prekursor hormonów peptydowych przysadki mózgowej i EPO

 

Synteza w płacie przednim i pośrednim przysadki, w podwzgórzu, płucach, przewodzie pokarmowym i łożysku. POMC ulega hydrolizie na pewne składowe, które wykazują następujące działanie:

ACTH – wzrost nadnerczy i wydzielanie steroidów

MSH – rozproszenie melaniny w skórze, uczenie się, wzrost...

Przysadka mózgowa

● pokryta łącznotkankową torebką z tkanki łącznej luźnej

● składa się z części gruczołowej i nerwowej

● część gruczołową (płat przedni) różnicujemy na część przednią, pośrednią i guzową

○ część przednia – jej zrąb zbudowany jest z tkanki łącznej właściwej wiotkiej...