Kiła kapuściana

Kiła kapuściana

Czytaj Dalej

Kiła narządu ruchu

Kiłowe zmiany w narządzie ruchu spotyka się rzadko. Kiła wrodzona przebiega pod postacią zapalenia kości i okostnej (osteoperiostitis syphilitica), zapalenia przynasad (metaphysitis syphilitica) i wysiękowego zapalenia stawów.

Kiłowe zapalenie kości i okostnej dotyczy najczęściej kości długich...

KIŁA SERCOWO-NACZYNIOWA KIŁOWE ZAPALENIE AORTY

Zmiany chorobowe narządu krążenia o etiologii kiłowej pojawiają się po wielu latach od nie leczonego zakażenia kiłowego. Kiła sercowo-naczyniowa występuje na ogół pomiędzy 30 a 60 r.ż. u osób, które przebyły zakażenie kiłą przed 5—20 laty. Ostatnio choroba ta stała się rzadsza wskutek...

POWIKŁANIA KIŁY SERCOWO-NACZYNIOWEJ

Kiłowe zapalenie aorty przebiega prawdopodobnie przez długi okres bezobjawowo. Nie stwierdza się wówczas żadnych objawów osłiichowych ani radiologicznych. Wystąpienie objawów oznacza wytworzenie się powikłań, do których należą:

— tętniak aorty

—    niedomykalność zastawki aorty,

—    zwężenie...

Niedomykalność zastawki aorty w kile sercowo-naczyniowej

Wskutek osłabienia ściany aorty oraz utraty elastyczności rozciąga się pierścień zastawkowy, powodując niedomykalność zastawki. Dodatkowym czynnikiem niedomykalności są zniekształcenia samych płatków półksiężycowatych oraz pojawienie się swoistej ziarniny u nasady zastawek, pomiędzy ich...

LECZENIE KIŁY SERCOWO-NACZYNIOWEJ

Nieodwracalne zmiany anatomopatologicz-ne, jak martwica błony środkowej i bliznowate zniekształcenia, nie ustępują pod wpływem leczenia. Celem terapii jest przede wszystkim przedłużenie życia chorego, a nie spóźnione zabicie krętków w aorcie. Jednakże leczenie przeciwkiłowe należy stosować, ponieważ...

Mszyca kapuściana

Brevicorine brassicae (L.), rodzina Aphididae — mszycowate. Bezskrzydła dzieworódka osiąga długość 2,1—2,4 mm, uskrzydlona dzieworódka 1,9—2 mm. Rozwija się na roślinach z rodziny krzyżowych. Z jaj, które przezimowały, wylęgają się w maju mszyce, które tworzą duże kolonie.

W wyniku wysysania soków...

Diagnostyka kiły - metody serologiczne (stwierdzenie obecności przeciwciał we krwi lub PMR chorego)

Odczyny serologiczne prócz prób z surowicą, można wykonywać także z płynem mózgowo-rdzeniowym. W przebiegu kiły pierwotnej w 20-30% przypadków stwierdza się krętki blade w płynie mózgowo-rdzeniowym, w okresie kiły wtórnej w 50-75% przypadków

A. Odczyny klasyczne (nieswoiste) - stosuje się antygen...

Kiła

Kiła jest przewlekłą, uogólnioną chorobą przenoszoną drogą płciową, o wyraźnie okresowym przebiegu i bogatej symptomatologii. Opierając się na kryteriach immunologicznych i klinicznych rozróżniamy kiłę wczesną (syphilis recens), w ciągu lat od zakażenią, .obejmującą kiłę pierwotną i wtórną...

Serologia kiły

Zakażenie kiłą powoduje powstawanie w surowicy krwi dwóch grup przeciwciał:lipidowych (tzw. reagin) oraz krętkowych, wśród których można wyróżnić przeciwciała wchodzące w reakcję z poszczególnymi frakcjami antygenowymi krętka. Do ich wykrywania są używane dwa rodzaje antygenów: lipidowe, w tzw...

Kiła pierwotna

W miejscu wniknięcia krętków, po upływie najczęściej 3 tyg. od zakażenia, pojawia się zmiana pierwotna (sclerosis initialis) początkowo w postaci guzka, ulegającego bardzo szybko owrzodzeniu. Częste są obecnie zmiany pierwotne mnogie, w liczbie dwu, trzech i więcej. Średnica tego niebolesnego...

Kiła wtórna

Po 8—10 tyg. od zakażenia pojawia się wysypka: plamista (roseola), plamisto-grud-kowa, lub rzadziej grudkowa (exanthema papulosum) dość drobna, ułożona symetrycznie, najobficiej na bokach tułowia, po wewnętrznej stronie ramion i ud. Bez leczenia zanika w ciągu kilku tygodni, jednak w fałdach, zwłaszcza w...

Kiła wczesna utajona

Jest to bezobjawowy klinicznie okres kiły wtórnej, po zniknięciu wysypki wczesnej, między ewentualnymi nawrotami. Zakaźność mniejsza w okresie bezobjawowym może w każdej chwili bardzo wzrosnąć, gdy pojawiają się wykwity.

Rozpoznanie następuje po ustaleniu czasu zakażenia i wyłączeniu, w wyniku...

Kiła utajona

Jest to bezobjawowy okres kiły późnej, tj. powyżej 2 lat od zakażenia. Praktycznie jest niezakaźna, poza możliwością spowodowania kiły transfuzyjnej oraz przeniesienia zakażenia na płód.

Rozpoznanie następuje po wykluczeniu zmian kiłowych w narządach wewnętrznych, w tym kiły układu nerwowego...

Kiła trzeciorzędowa

Zmiany późne występują u ok. Va nie leczonych chorych, przeważnie 10—15 lat po zakażeniu. Kliniczny obraz kiły później u-legł dużej zmianie.

Zmiany w postaci kilaków i kiły guzko-wo-pełzającej powłok oraz podobne zmiany w różnych narządach obecnie występują bardzo rzadko.

Często natomiast...

Kiła wrodzona

Jest wynikiem zakażenia płodu poprzez łożysko po 4 mies. ciąży. W zależności od okresu i przebiegu kiły u matki i czasu oraz masywności zakażenia płodu dochodzi do: urodzenia martwego płodu, kiły wrodzonej wczesnej lub późnej. Najbardziej zagrożony jest płód w kile II okresu. W miarę trwania (nie...

Leczenie kiły

Podstawowym lekiem jest penicylina, a leczenie odbywać się powinno zawsze pod kierunkiem dermatologa. Obowiązuje zgłoszenie zachorowania (porównaj str. 719). Zaleca się penicylinę prokainową w zawiesinie wodnej 1,2 min j./d, ewentualnie ben-zatynową (Debecylina) 1,2 min j. co 4 dni (pierwsze wstrzyknięcie...

Kiła a ciąża

U ciężarnej należy wykonywać badanie krwi na odczyny kiłowe dwukrotnie; pierwszy raz w pierwszej połowie, drugi raz — w drugiej połowie ciąży. W razie stWier-| dzenia dodatniego odczynu serologicznego chora musi być leczona pod kontrolą wene-rologa.

W przypadku ujemnego odczynu u ęiężar-i nych, które...

Kiła w ciąży

Kiła (syfilis, lues) jest przewlekłą zakaźną chorobą całego organizmu przenoszoną drogą płciową. Wywołuje ją zarazek — krętek blady, który wnika do krwiobięgu poprzez drobne uszkodzenia nabłonka. Zakażenie powoduje wystąpienie po 2—4 tygodniach zmian pierwotnych w miejscu wtargnięcia zarazka...

Kiła

Kiła pierwszego okresu, po okresie wylęgania wynoszącym 2—4 tygodnie, charakteryzuje się pojawieniem małej, niebolesnej ranki, najczęściej na narządzie płciowym. Jest to tzw. zmiana pierwotna. W wydzielinie można stwierdzić pod mikroskopem krętki blade. Powiększają się węzły chłonne w pachwinach...

Kiła wrodzona późna

(lues congenita tarda, syphilis hereditaria tarda); chorobę rozpoznaje się po 3. rż. u dzieci, które przebyły jako noworodki —+ kiłę wrodzoną wczesną lub u dzieci zakażonych, ale niemających uprzednio żadnych objawów choroby. K.w.p. charakteryzuje się zmianami klinicznymi w zakresie błon śluzowych...