Kielich

Czytaj Dalej

Kielichy nerkowe mniejsze

Brodawka jest wpuklona w kielich i podstawa kielicha zrasta się dokoła z brodawką w jej części nieco zwężonej zwanej szyjką brodawki (collum papillae). Zazwyczaj każdy kielich mniejszy obejmuje jedną brodawkę, często jednak dwie lub trzy brodawki objęte są jednym kielichem.

Zmienność kształtu miedniczki i kielichów

Krótkie kielichy mniejsze mogą prowadzić bezpośrednio lub za pośrednictwem krótkich kielichów większych do obszernej workowatej miedniczki; byłby to tzw.

Budowa ściany kielichów i miedniczki

Delikatną gładką błonę mięśniową przenika tkanka łączna; w obrębie miedniczki i kielichów mięśniówka układa się w siatkowate pasma, które w miejscu przyczepu kielichów wytwarzają pierścień mięśniowy dokoła szyjki brodawki; według Westenhófera 2 działanie tego pierścienia przyczynia się do opróżniania kanalików nerkowych.

KIELICH

" Kielich krwi zob. Czołem bijący w marmur Chrystusowy, Kiedym się skarżył na klątwy i zdrady, Tom się i o ten kielich krwi octowy Upomniał. Kielich św.

Kielichy nerkowe większe

Kielichy mniej łączą się w dwa lub trzy przewody obszerniejsze bardzo zmiennego kszt i wielkości uchodzące do miedniczki. Nazwano je kielichami większymi, choć nic mają one formy kielichów.

KIELICH

Występuje w postaci drobnych, zielonych listków - kielich wolno-działkowy, np. Gdy działki kielicha są zrośnięte na 2/3 długości, kielich jest zrosłodziałkowy, np.

Czara, kielich

Wspólne picie z jednej czary lub kielicha w ramach jakiejś społeczności na znak współnależenia do niej lub partycypacji w jakiejś wspólnie uznawanej idei, religii itd.

Uchyłek kielicha

Wrodzony uchyłek kielicha wysłany jest od wewnątrz takim samym nabłonkiem przejściowym, jak kielich, co różni go od uchyłków nabytych, powstałych po przebiciu się do kielicha ropnia lub torbieli nerki.

Wrodzone rozszerzenie kielichów nerki

Wrodzone rozszerzenie kielichów nerki dotyczy wszystkich kielichów, przeważnie jednej“ nerki, bez występowania przeszkody w odpływie moczu z nerki i bez poszerzenia miedniczki.

MIEDNICZKA I KIELICHY NERKOWE

Z nich ścieka mocz do kielichów nerkowych mniejszych .

Kielich

W Biblii symbol ambiwalentny: jako kielich gniewu — symbol sądu Bożego, jako kielich błogosławieństwa i radości — symbol bliskości Boga.

Kielich

Na Zachodzie używa się kielichów mniejszych od czasu, kiedy zgromadzenie wiernych nie przyjmuje Komunii św.

Kielich

też: kulawka, wiwatowy kielich, flet.

Skrzydełkowe kielichy

Kielichy szklane, o nóżcenajczęściej w kształcie tralki z przytapianymi na gorącoformowanymi ozdobami, przedstawiającymi fantazyjneskrzydełka, zwykle z barwionego szkła; charakterystycznedla weneckich szkieł z 2 poł.

Wiwatowy kielich

także pucharem kolejnym,kielich wielkich rozmiarów z pokrywą lub bez; wXVIII w.