J. M. Keynes

Keynes urodził się w Cambridge w roku 1883 jako syn Johna Nevilla Keynesa, ekonomisty i logika, oraz Florence Keynes, pionierki systemu zabezpieczeń socjalnych.

"John Keynes i jego makroekonomiczny system w okresie śwaitowego kryzysu w latach 30-tych"

John Keynes (1883-1946) – syn znanego w swoim czasie metodologa-ekonomisty Johna Neville’a Keynesa – ulubiony uczeń Marshalla, był wychowankiem neoklasycznej szkoły z Cambridge, choć potem radykalnie z tą szkołą jak i z całą tradycją neoklasyczną zerwał wszelkie więzi.

John Maynard Keynes

Mimo choroby i zmęczenia (w 1937 roku przeżył udar serca) Keynes wyraźnie zdominował konferencję swoją osobowością. Ekonomista został członkiem Izby Lordów, był lordem Keynes, baronem Tilton, majątku, który kupił w dojrzałym wieku.